skoljobb.se

Nyheter

Antalet sökande ökar kraftigt - i Uppsala minskar de antagna

Högskolan slog rekord i antalet sökande till högskoleutbildningar 2012, men Uppsala tvingas dra in 2 000 platser.
Anledningen är budgetnedskärningar.

Högskolan slog rekord i antalet sökande till högskoleutbildningar 2012, men Uppsala tvingas dra in 2 000 platser.
Anledningen är budgetnedskärningar.

Det är inte bara Uppsala som tvingas dra ned antalet utbildningsplatser, det är även vissa mindre högskolor som redan har tvingats minska antalet platser.
Uppsala är dock det första universitetet.
Det finns tre orsaker som man väljer att skylla på:
Regeringen har minskat volymen på de högre utbildningarna
Tillfälliga utbildningsplatser har försvunnit
Man har infört studieavgifter för utomeuropeiska studenter