skoljobb.se

Nyheter

Chalmers går emot trenden

Sedan införandet av studieavgifter har antalet utländska studenter som söker sig till Sverige kraftigt minskat, Chalmers utgör dock ett undantag.

 

Sedan införandet av studieavgifter har antalet utländska studenter som söker sig till Sverige kraftigt minskat, Chalmers utgör dock ett undantag.

Chalmers tekniska högskola står fortfarande högt på listan för utländska studenter, trots införandet av studieavgifter i Sverige. Sedan avgifter för studenter från länder utanför EES infördes 2011 har intresset för att studera i Sverige minskat kraftigt. Antalet utomeuropeiska studenter minskade med 80 procent över hela landet.

Men på Chalmers är trycket nästintill oförändrat, skriver Göteborgs-Posten. Skolan har endast fem procent färre utländska studenter

Relaterade artiklar:
Antalet utlandsstudenter radikalt färre