skoljobb.se

Nyheter

Distansstudenter grannar till högskolan

Högskolan på Gotland är en av många skolor som har ett flertal studenter som studerar på distans. Men enligt ny statistik så bor de flesta av distansstudenterna faktiskt nära högskolan, oftast på Gotland.

Högskolan på Gotland är en av många skolor som har ett flertal studenter som studerar på distans. Men enligt ny statistik så bor de flesta av distansstudenterna faktiskt nära högskolan, oftast på Gotland.

På Gotland bor över 40 procent av de studenter som är så kallade nätstudenter vid skolan.

Högskolan på Gotland vill tillsammans med flera andra stora nätutbildare nu införa en särskild certifiering som de kallar uppkopplat lärosäte, för de skolor som utnyttjar nätet och modern teknik på ett bra sätt.

Statistiken från SCB, visar också att det inte är landets största lärosäten som har flest nätstudenter. Utan Linnéuniversitetet i Blekinge och högskolan på Gotland är de skolor som lockar flest att läsa via nätet.