skoljobb.se

Nyheter

Eleverna griper makten på högskolan

Undervisningstiden minskar, tekniken ökar utvecklingshastigheten och ett ständigt informationsflöde innebär att studenter i det moderna landskapet får mer och mer ansvar.

Undervisningstiden minskar, tekniken ökar utvecklingshastigheten och ett ständigt informationsflöde innebär att studenter i det moderna landskapet får mer och mer ansvar. 

Istället för kunskapskonsumtion innebär det istället ofta produktion, något som enligt Peter Bergström vid Umeå universitet leder till en maktförskjutning till studenterna från lärarna.

Utbildningar kan idag anpassas efter den enskildes kunskaper och önskemål, ökar studenternas makt anser Peter Bergström. Lärarna designar idag för något okänt, eftersom de inte vet vad studenterna tar med sig in i utbildningen. Det arbetssätt som skapas i sådana utbildningsmiljöer, tillsammans med den teknik som används, innebär en slags maktförskjutning, menar Peter Bergström. Eftersom informationsflödet på internet är oändligt, tror han att lärar- och studentrollen kommer att förändras ytterligare inom en snar framtid.