skoljobb.se

Nyheter

Forskningsanläggning kostar mer än trott

Det är forskningsanläggningen Max IV i Lund som blir dyrare än väntat. Drifts- och hyreskostnader som även de skjuter i höjden.

Det är forskningsanläggningen Max IV i Lund som blir dyrare än väntat. Drifts- och hyreskostnader som även de skjuter i höjden.

Universitetsstyrelsen vill nu ha 50 miljoner kronor i årligt stöd från regeringen för att klara kostnaderna. Besked i frågan väntas i höst.