skoljobb.se

Nyheter

Högskolor fylls med unga studenter

Allt flera unga börjar på universitet och högskolor direkt efter gymnasiet. Antalet 19-åringar bland de nya i högskolorna har fördubblats.

Allt flera unga börjar på universitet och högskolor direkt efter gymnasiet. Antalet 19-åringar bland de nya i högskolorna har fördubblats.

För 10 år sedan gick elva procent av 19-åringarna direkt till högskolan från gymnasiet. Nu ligger siffran på 16 procent.  

Bland annat är växande ungdomskullar och tuffare arbetsmarknad orsakerna enligt Högskoleverket. Den främsta anledningen är årens nya antagningsregler. Sedan ett par år får bland annat yngre gymnasieelever meritpoäng för särskilda fördjupningskurser.