skoljobb.se

Nyheter

Högskolor i väst inspirerar Norge

Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås har haft celebert besök från Norge.

Det norska universitets- och högskolerådet (UHR) besöker årligen internationella lärosäten i samband med deras interna strategikonferens. I år förlades konferensen i Sverige med besök till Högskolan i Borås och Göteborgs universitet.

Högt på dagordningen för den interna konferensen var diskussionen kring lärosätenas autonomi.

Besöket vid Högskolan i Borås gav deltagarna insyn i lärosätets strategiska arbete och vice direktören för UHR Guri Bakken framhöll högskolans förmåga att prioritera som en viktig lärdom att ta med hem.

– Det finns en stor medvetenhet vid Högskolan i Borås kring att profilera utvalda områden framför att profilera ett bredare utbud, säger Guri Bakken och poängterar att strategin visat sig framgångsrik.

Flera av UHRs representanter lyfte fram att Högskolan i Borås bevisar att det inte är nödvändigt att vara ett universitet för att satsa på forskning och vidareutveckling av professionsområdena.

Problemställningarna är snarlika i Sverige och Norge men trots detta hanteras problem olika. Detta är en anledning till studiebesök och ökat samarbete.