skoljobb.se

Nyheter

Lundberg ska stoppa trakasserierna

Enligt en ny plan ska Lundsbergs internatskola stoppa trakasserierna av enskilda elever.

Enligt en ny plan ska Lundsbergs internatskola stoppa trakasserierna av enskilda elever.

Det framgår av det svar Lundsbergsledningen skickat till Skolinspektionen efter den massvisa med kritiken skolan fick i höstas.

Enligt trygghetsplanen ska ingen elev kunna utsättas för kränkningar på grund av etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, kön, ålder och sexuell läggning.

Läs även: