skoljobb.se

Nyheter

Miljarder borta från högskolorna

De senaste 18 åren har de högre lärosätena i Sverige förlorat resurser på 6,7 miljarder kronor. En bantning som Björklund beskyller socialdemokraterna för.

De senaste 18 åren har de högre lärosätena i Sverige förlorat resurser på 6,7 miljarder kronor. En bantning som Björklund beskyller socialdemokraterna för.

Att högskolorna förlorat miljarder sedan 1994 är ett fenomen som tog fart då Göran Persson skulle få ordning på statsfinanserna under 90-talet. Anslagsminskningen har dock fortsatt alltjämt och nu är det 6,7 miljarder mindre i anslag.