skoljobb.se

Nyheter

Nya högskolemyndigheterna nu namngivna

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer de två nya högskolemyndigheterna som ersätter de tre nuvarande heta.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer de två nya högskolemyndigheterna som ersätter de tre nuvarande heta.

UKÄ ska ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning. Chef blir Lars Haikola, idag universitetskansler och generaldirektör för Högskoleverket.

UHR ska bland annat ansvara för samordning och internationellt samarbete. Chef blir Ulf Melin, idag generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet.