skoljobb.se

Nyheter

Nytt projekt ska få ung att plugga vidare

Det är väldigt få unga som studerar vidare vilket bekymrar näringslivet i mittnorrland.

Det är väldigt få unga som studerar vidare vilket bekymrar näringslivet i mittnorrland. Utbildningsnivån här är nämligen lägre än i andra delar av landet. Men ett nytt projekt där bland annat Mittuniversitetet är inblandade ska råda bot på det här.

Föreningen Mittnorrland Utbildning, där kommuner, Mittuniversitetet och företag i Västernorrland och Jämtland ingår, har tagit initiativ till ett utvecklingsprojekt som Mittuniversitet nu fått tio miljoner till att genomföra.


Projektet går ut på att tre skolor som hitta nya metoder för att få unga att vilja studera vidare och stanna i norrlandslänen. Samtidigt kommer det att pågå ett forskningsprojekt för att sedan kunna sprida erfarenheterna från projektet vidare till andra skolor i länen.