skoljobb.se

Nyheter

Örebro får inte utbilda religionslärare

Örebros universitet har kopplats till Örebros teologiska högskola och mister därmed rätten att utbilda religionslärare.

Örebros universitet har kopplats till Örebros teologiska högskola och mister därmed rätten att utbilda religionslärare.

Det är Högskoleverket som har fattat beslutet, de anser inte att studenterna får tillräckliga möjligheter att utveckla ett kritiskt och objektivt perspektiv.