skoljobb.se

Nyheter

Pengar till funktionshinderforskning i Malmö

Malmö högskolas rektor avsätter nu en halv miljon kronor i projektmedel för att vidareutveckla idéer kring ett kunskapscentrum för deltagarbaserad funktionshinderforskning vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Malmö högskolas rektor avsätter nu en halv miljon kronor i projektmedel för att vidareutveckla idéer kring ett kunskapscentrum för deltagarbaserad funktionshinderforskning vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Fakulteten för hälsa och samhälle i Malmö har lång och gedigen erfarenhet av samarbete när det gäller såväl utbildning som forskning kring funktionshinder. Nu går högskolan ett steg längre då rektor Stefan Bengtsson beviljat en halv miljon kronor i projektmedel för att dra upp riktlinjerna för ett kunskapscentrum för deltagarbaserad funktionshinderforskning.