skoljobb.se

Nyheter

Sociologpsykologin vid Linnéuniversitetet får gott omdöme

Högskoleverket har utvärderat utbildningar inom sociologi och socialpsykologi vid landets lärosäten och Linnéuniversitet var ett av de lärosäten som fick motta gott omdöme.

Högskoleverket har utvärderat utbildningar inom sociologi och socialpsykologi vid landets lärosäten och Linnéuniversitet var ett av de lärosäten som fick motta gott omdöme.

Socialpsykologiutbildningen på Linnéuniversitetet fick betyget "hög kvalitet" på tre av fyra bedömningspunkter och "bristande kvalitet" på den fjärde, när Högskoleverket utvärderat samtliga lärosäten i Sverige.