skoljobb.se

Nyheter

Tre myndigheter blir två

Ny förändring kommer ske för de myndigheter som ansvarar för högskolornas verksamhet.

Ny förändring kommer ske för de myndigheter som ansvarar för högskolornas verksamhet.

Dagens tre myndigheter, Verket för Högskoleservice, Högskoleverket och Internationella Programkontoret ska göras om till två myndigheter.

Det ena av de nya myndigheterna ska ansvara för kvalitetssäkring, tillsyn och uppföljning. Den andra ska stå för utveckling, service och internationellt samarbete.

Motsvarande förändring genomfördes inom skolan år 2008 när Skolinspektionen bildades vid sidan av Skolverket.

Läs även: