skoljobb.se

Nyheter

Universitet och högskolor på grön kvist

Högskolor och universitet badar i pengar. Tre miljarder i överskott bara år 2010...

Sveriges högskolor och universitet redovisar ett överskott på nära tre miljarder kronor för 2010. Detta visar en analys av Högskoleverket.

Förutom att 2010 års överskott är rekordstort uppgick den balanserade kapitalförändringen, summan av varje årsresultat för samtliga lärosäten, till  9,8 miljarder.  

Högskoleverket har analyserat samtliga årsredovisningar för 2010 gällande 37 lärosäten, samtliga statliga universitet och högskolor samt Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping.

Ökande antal studenter
Antalet helårsstudenter är också rekordstort, 315 000, vilket är en ökning med 15 500, det vill säga fem procent jämfört med 2009 som också det var ett rekordår.

Ju fler studenter ju mer pengar erhåller skolorna i statliga anslag.

Med sådana exceptionella överskott framstår det som en smula märkligt att man kan läsa om att högskolor och universitet är rädda för att förbättra sina verksamheter genom ökad rekrytering av kvalificerad personal.