skoljobb.se

 

Beskrivning

Gröndalsskolan är vackert belägen med utsikt över Mälarens vatten. På skolan går ca 360 barn från förskoleklass till årskurs 5, fritidshem och fritidsklubb är integrerade i skolan. Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, med fokus på elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11.
Läs mer på http://grondalsskolan.stockholm.se/
 

Arbetsuppgifter

Tjänsten är ett vikariat som kan övergå till en tillsvidareanställning. Du ingår i ett arbetslag och driver skolans fritidsverksamhet med övriga pedagoger på skolan. Skolan har bra fritidslokaler och en fantastisk skolgård, som ger stora möjligheter till en bra verksamhet.
Som fritidspedagog ingår du i ett arbetslag och har ett nära samarbete med lärare och förskollärare. Våra samverkansområden är temaarbetet, Skolans framlyfta mål, rastverksamhet, elevhälsoarbetet, elevinflytande, utveckla elevernas förmågor samt Skapande och estetiska uttrycksformer.
 

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill ha världens roligaste arbete och som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem eller annan likvärdig utbildning. Du är väl förtrogen med styrdokument och vill driva och förfina skolans fritidsverksamhet.
 

Villkor

75% Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog Gröndalsskolan

Ansök nu

Dela detta jobb