skoljobb.se

Administrativ chef Årstaskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-17

Ansök nu

Administrativ chef Årstaskolan

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en F-9 skola med 1050 elever och 155 medarbetare.

Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus.

Sedan 2017 finns skolan på två platser: F-6 finns på Hjälmarsvägen nära Årsta torg, 7-9 finns på Simlångsvägen, bredvid Värmdö gymnasium och nära Gullmarsplan. En promenad mellan skoldelarna tar 15 minuter.

Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som stöd för elever och medarbetare. Som vuxen på skolan agerar du som en god förebild för eleverna i alla lägen. Vi arbetar utifrån synsättet att elever vill om de kan samt lägger stor vikt vid tillitsfulla relationer. En adekvat synliggjord systematik med uppföljning ligger till grund för arbetet på skolan.

Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som ett stöd för pedagogiska idéer.

Vår prioritering som skola är att utveckla elevernas kunskapsmässiga och sociala förmågor med en bas i ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Arbetsbeskrivning

Vår nuvarande administrativa chef går vidare till ett rektorsuppdrag, vi söker därför dig som med din kunskap och erfarenhet vill bidra till Årstaskolans fortsatta utveckling.

 • Den administrativa chefen på Årstaskolan Är en del av skolans ledningsgrupp och ett stöd till rektor i att utveckla och förvalta en effektiv och ändamålsenlig organisation på skolan.

 • Bidrar med verksamhetsanalyser med fokus på ekonomistyrningens samt andra styrsystems utformning.

 • Ansvarar för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för eventuella upphandlingar innefattande hela inköpsprocessen.

 • Är närmaste chef för administrativ personal och servicepersonal (IT, skolkök och vaktmästeri), ca 15 personer.

 • Ansvarar för och säkerställer rättssäkerheten för skolans arkiv och diarieföring.

 • Har administrativt- samt budgetansvar för skolfastigheten med alla tillhörande ytor och lokaler med avseende på drift och underhåll. Frekvent samverkan sker med fastighetsägaren SISABs förvaltare.

 • Har samordningsansvaret för skolans IT-administrativa arbete.

 • Ger stöd inom och samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet för hela skolan.

 • Ingår i skolans samverkansgrupp tillsammans med rektor. I ledningsgruppen ingår utöver rektor även fyra biträdande rektorer.

Kvalifikationer för tjänsten

 • Du har högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.

 • Du har chefserfarenhet inom för tjänsten relevant område samt flerårig erfarenhet av att jobba med budget och uppföljning.

 • Du bör även ha erfarenhet av ansvar för drift och lokaler, gärna även skolkök.

 • Du har mycket goda kunskaper gällande ekonomi, budgetarbete samt IT applicerad i en organisation som påminner om vår.

 • Du har även goda kunskaper om de administrativa processer som krävs och hur de är centrala för ledningen och styrningen av en organisation.

Kunskap om skolors organisation är meriterande.

Du som person

 • Som person är du lugn, uppmärksam och tillgänglig för samverkan med medarbetare.

 • Du intresserar dig för andras arbete och tankar om verksamhet och utveckling.

 • Du skapar och upprätthåller goda professionella relationer på arbetsplatsen samt med vårdnadshavare och externa kontakter.

 • Du är nyfiken och söker efter sätt att utveckla skolan, utifrån ditt perspektiv.

 • Du är en strukturerad person med god förmåga att prioritera arbetsuppgifter, inte minst under perioder av högre arbetsbelastning.

 • Du har en god språklig förmåga samt en förmåga att motivera andra, särskilt de medarbetare vars arbete du leder.

 • Du är tydlig i din kommunikation och använder en synliggjord uppföljning av arbetet inom dina ansvarsområden.

 • De värderingar som styr ditt handlande är baserade på empati och humanism.

Ytterligare om rollen

Ekonomi: Som administrativ chef fokuserar du på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Struktur: Med god struktur planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och hanterar tidsramar. Goda Excel-kunskaper för systematik och uppföljning är värdefulla.

Chef: Du använder dig av ditt tidigare ansvar av arbetsledning och personalansvar i ditt chefskap på skolan.

Vi kommer att starta urvalsprocessen under ansökningstiden, eftersom det är kort tid fram till sommar och semestrar. Vi ser därför gärna att du inte väntar med att ansöka.

I din ansökan önskar jag att du beskriver din motivation för att söka just denna roll på vår skola.

Dela detta jobb

Administrativ chef Årstaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen