skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Vällingbyskolan är en F-9 skola som ligger nära Vällingby Centrum. På skolan går ca 820 elever och skolan befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete med stort fokus på kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt, social utveckling, matematisk utveckling och rörelse för lärande. De fyra fokusområdena är väl förankrade i hela personalgruppen och vi vill med det ge våra elever än bättre möjligheter att lyckas med sitt pedagogiska lärande och sin sociala kompetens. All personal på skolan är viktiga för att vi ska kunna nå dit.

Vällingbyskolan ingår i en stor fritidssatsning i syfte att öka samarbetet mellan skola och fritids och att använda allas kompetens på bästa sätt. Även där genomsyras skolans ovannämnda fokusområden.

Skolan har varit med i ett skolgårdsprojekt, som har resulterat i en förbättrad skolgård utifrån förslag från elever och personal. Vi har stora möjligheter att flytta ut klassrummet till närområdet då det finns närhet till stor fotbollsplan, skogen, lekparker och grönområden. Kökspersonalen på skolan lagar all mat i skolans eget kök.

Vällingbyskolan har ett högt söktryck till alla årskurser.     
 
Läs mer på https://vallingbyskolan.stockholm.se/


Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara en del i och bidra till Vällingbyskolans påbörjade fokusarbete där rollen som administrativ chef är mycket viktig.

Tjänsten som administrativ chef innebär bland annat:

  • Vara ett strategiskt stöd till rektor i genomförandet av uppdraget gällande verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning
  • Ansvara för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för processen kring upphandling
  • Vara ett strategiskt stöd till rektor vid effektiviseringar av verksamheten
  • Ansvara för stöd avseende elev- personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att ge det stöd kärnverksamheten behöver
  • Aktiv del i skolans ledningsgrupp
  • Närmaste chef för administrativ personal och servicepersonal
  • Lokalansvar
  • Projektledning för renovering av skolans lokaler
  • Driva, utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom administration och service
  • Ev schemaläggning

Som administrativ chef på Vällingbyskolan får du stora möjligheter att forma och utveckla servicefunktionen i skolan tillsammans med skolans ledningsgrupp och medarbetarna i den administrativa enheten.

Denna tjänst läggs ut samtidigt som ytterligare en tjänst kopplad till Vällingbyskolans administrativa enhet med ansvarsområden inom service på expeditionen, stöd till administrativa chefen, schemaläggning, delansvar projektledning för planerat renoveringsarbete, VFU-ansvar och modersmålsansvar. Dessa ansvarsområden är preliminära och sätts tillsammans med administrativa enheten och skolledningen för verksamhetens bästa.


Kvalifikationer

Vi ser att du behöver ha högskoleutbildning med ekonomisk inriktning och vara väl förtrogen med hur det är att verka i en kommunal grundskoleverksamhet.

Vi värdesätter ekonomisk kunskap som på en strukturell nivå kan skapa goda förutsättningar för verksamheten samt att du är en dokumenterat god ledare/chef då en stor del av arbetet handlar om att tillsammans med andra skapa mervärden.

Vi kommer lägga stor vikt på din samarbetsförmåga, serviceförmåga, förmågan att ta egna initiativ och att vara lösningsfokuserad.

Övrigt

Sänd gärna in din ansökan direkt då intervjuer kommer att göras löpande.

Vällingbyskolan är lätt att ta sig till både med bil och kollektivt.

Administrativ chef grundskola - Vällingbyskolan

Ansök nu

Dela detta jobb