skoljobb.se

Administratör/Receptionist

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 25,600 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se
 

Internationella Engelska Skolan Årsta are looking for a school administrator who can staff the reception during the daytime. In general, the role of Receptionist is to assist the school in the effective management of the front desk. You are the first point of contact for all visitors at the school. The successful receptionist ensures that all visitors, students and staff receive the highest degree of service.

Main tasks include welcoming visitors, welcoming substitutes, taking care of substitute planning, helping students and parents.

Other duties among others:
Help with the intake of new students
Administration tasks with Schoolsoft and Google
Answering phone and email
Check attendance on students and contact guardians
Support heads of school with their attendance routines
Help teachers and students who come in to the admin office
Translating both verbal and written communication (Swedish/English)
Promoting appropriate material for school social media accounts (instagram/facebook)
Other admin duties as needed

The right candidate will have experience from the service industry, are used to taking your own initiative, are positive, supportive and can work under pressure. Important personal characteristics include excellent communication skills, a professional and welcoming demeanour, organised, and has competent IT skills are a requirement (google) and SchoolSoft is a merit.

You must be have a high level of competence in Swedish and English both speaking and written communication.

Internationella Engelska Skolan Årsta söker en skoladministratör som kan bemanna receptionen under dagen. I allmänhet är receptionistens roll att hjälpa skolan genom en effektiv hantering av receptionen. Du är den första kontaktpunkten för alla besökare på skolan. Receptionisten ansvarar för att alla besökare, elever och personal möts av hög servicenivå.

Huvuduppgifterna inkluderar att välkomna besökare, introducera vikarier, ta hand om vikarieplanering, hjälpa elever och föräldrar.

Övriga uppgifter:
Hjälp med intag av nya elever
Administrationsuppgifter med Schoolsoft och Google
Svara på telefon och e-post
Kontrollera elevers närvaro och kontakta föräldrar
Stödja skolledningen med deras rutiner för närvaro
Hjälpa lärare och elever som kommer till receptionen
Översättning av både muntlig och skriftlig kommunikation (svenska/engelska)
Främja lämpligt material för skolans sociala mediekonton (instagram/facebook)
Andra administratörsuppgifter efter behov

Rätt kandidat har erfarenhet av tjänstebranschen, är van vid att ta eget initiativ, är positiv, stödjande och kan arbeta under press. Viktiga personliga egenskaper inkluderar utmärkta kommunikationsförmågor, en professionell och välkomnande inställning, organiserad och att ha god IT-kunskap är ett krav (google) och SchoolSoft är en fördel.

Du behöver ha en hög kompetensnivå i svenska och engelska, både muntilig och skriftlig kommunikation.

 

Dela detta jobb

Administratör/Receptionist

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB