skoljobb.se

Akalla grundskola söker lärarassistent

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-10-27

Ansök nu

Akalla grundskola söker lärarassistent

Utbildningsförvaltningen Stockholm stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal skola som har cirka 510 elever från förskoleklass till åk 9 samt ungefär 100 personal.

Vår vision är ”En skola dit alla går med glädje" och som vilar på vårt ledord KRAFT som står för Kunskap, Respekt, Ansvar, Framtidstro och Trygghet. Skolans ledord är centralt i vårt värdegrundsarbete i och utanför klassrummet.

Vi är en mångkulturell skola och vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen på ett sätt som gynnar våra elever. Vi är stolta över skolans mångfald hos både elever och personal.

Vi har fina och funktionella lokaler nära stora grönområden som Järvafältet och Akalla by/gård. Skolan ligger nära allmänna kommunikationer.

Akalla grundskola satsar på IKT i undervisningen och har god tillgång till digitala verktyg och hjälpmedel.

Från och med hösten 2019 deltar vi i Spring i benen-initiativet som är Stockholms stads satsning för att stödja grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Arbetsbeskrivning

Att vara lärarassistent innebär att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärarens uppdrag att undervisa. Befattningen är i huvudsak praktiskt utförande och har till största del rutinmässiga arbetsuppgifter.

I ett nära samarbete med övriga lärare och personal arbetar du aktivt för att skapa en god och trygg lärmiljö som gynnar alla våra elever.

Du är en del av arbetslaget och bidrar till skolans utvecklingsarbete. Du planerar och genomför rastaktiviteter inom vår satsning Spring i benen.

Som lärarassistent bidrar du till elevhälsoarbetet genom att t.ex. dokumentera händelser och följa upp elevers sociala utveckling i nära samarbete med elevhälsan och biträdande rektor.

Du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever och att arbeta språkutvecklande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning, ev. YH-utbildning eller folkhögskoleutbildning till lärarassistent.

Du har förmågan att se varje elev och dess behov och skapar en god lärmiljö för eleven i och utanför klassrummet. Du har god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.

Din viktigaste uppgift blir att bidra till elevernas välmående samt kunskapsutveckling genom att skapa de bästa förutsättningar för deras skolarbete samt främja deras tillit till den egna förmågan.

Övrigt

Dela detta jobb

Akalla grundskola söker lärarassistent

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen