skoljobb.se

Anna Whitlocks gymnasium söker lärare i franska och samhällskunskap

Ansök nu

Anna Whitlocks gymnasium söker lärare i franska och samhällskunskap

 

Vill du vara med och bygga nytt?

Klicka här för att se en film, träffa rektor och höra hur det är att jobba på Anna Whitlocks gymnasium: https://www.youtube.com/watch?v=Hft0MLaGMqY&feature=youtu.be

Anna Whitlocks gymnasium kommer att bli stadens största gymnasieskola med ca 2200 elever fullt utbyggd och vi erbjuder de högskoleförberedande programmen ES, EK, NA, SA och TE, med elva olika inriktningar/profiler, varav två, Design och Life Science, kommer att finnas på flera program. Vi kommer också att starta ett introduktionsprogram - Individuellt alternativ. 
Våra lokaler ligger på Hantverkargatan 29, nära stadshuset. Skolan startade i augusti 2018 med ca 700 elever i årskurs 1 och har nu ca 1400 elever i två årskurser.

Anna Whitlocks gymnasium är en skola för bildning och innovation. Vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de globala målen, kommer att genomsyra verksamheten. Vi är en skola med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildningsresan är livslång och gäller livets alla områden. Det förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen.

På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan.

Innovation förknippas med mod, kreativitet och att använda kunskaper för att våga och vilja ta initiativ till språng mot något nytt och okänt - att erövra handlingskompetens.

För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler kommer skolan att ha ett nära samarbete med högskolor/universitet, organisationer och företag.

För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam.

Elevernas arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass som möjliggör andra arbetssätt och minskar splittringen av tid och innehåll för elever och lärare.

Läs mer om skolan här: http://annawhitlocksgymnasium.stockholm.se

Välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Förutom undervisning och de uppgifter som är kopplade till det så kommer du tillsammans med dina kollegor att delta i och bidra till det roliga och utmanande arbetet med att starta och driva en helt ny skola. Till en början kommer stort fokus att ligga på att konkretisera och omsätta skolans vision till undervisning och lärande för våra elever.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för gymnasiet i ämnena franska och samhällskunskap (ev. även annat ämne) och i din ansökan har bifogat legitimation med behörighetsförteckning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har kompetens som innebär att du:

 • har ett stort intresse av att bygga upp en ny verksamhet med allt vad det innebär av flexibilitet, uthållighet och kreativitet
 • med en holistisk syn på skolans verksamhet är med och tar ansvar för hela skolans utveckling
 • har djupa och breda ämneskunskaper
 • ser som självklart att samverka med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag
 • har ett stort engagemang i undervisning och arbetar för alla elevers utveckling
 • skapar en skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 • reflekterar över din praktik och hur den kan utvecklas genom utvärdering och tillämpning av aktuell forskning
 • är van att använda digitala verktyg både i undervisning och pedagogisk administration
 • strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt
 • har tankar om hur skolans vision kan omsättas i undervisning och lärande

Mot bakgrund av ovanstående ser vi gärna sökande med både lång och kort erfarenhet av läraryrket. Det är meriterande om du i olika sammanhang har bidragit till kollegors kunskapsutveckling.

Är du den vi söker?

Då välkomnar vi din ansökan, som för att vara komplett ska innehålla:

 • CV
 • lärarlegitimation med behörighetsförteckning
 • andra betyg och handlingar som styrker ditt CV
 • personligt brev med en länk till en film där du under max 2 minuter beskriver ett undervisningstillfälle då du kände att det inte blev som du tänkt/planerat. Vad hände? Hur hanterade du det och framför allt, vad lärde du dig? OBS! Det finns inte utrymme att ladda upp filen direkt i systemet. Vi kommer endast att titta på filmer som länkats in i det personliga brevet.

Vi kommer läsa ansökningar och påbörja intervjuer under ansökningstiden.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Dela detta jobb

Anna Whitlocks gymnasium söker lärare i franska och samhällskunskap

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen