skoljobb.se

I UKF-förvaltningen arbetar drygt 1000 medarbetare, varav ca 500 av dem ingår i verksamhetsspår grundskola.

Verksamhetschef grundskola ingår i förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen arbetar med övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor. Genom nyfikenhet, lärande, dialog och feedback får vi både bra kunskapsunderlag för vårt uppdrag samt utveckling i chefsrollen. I Lomma kommun är skolorna ett flaggskepp och vi som arbetar här är stolta över att leda den här viktiga delen av kommunens verksamhet.

Rollen
I rollen som verksamhetschef arbetar du aktivt med kommunens värdegrund och uppsatta mål. Du är underställd förvaltningschefen och kommer att ha ett ledningsansvar för 9 rektorer och den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen. Ett viktigt huvuduppdrag är att leda, stödja samt utmana rektorerna i grundskolan samt arbeta med verksamhetsuppföljning. Resultatstyrning- och kvalitetsarbetet drivs i dialog med rektorerna. Du ansvarar också i samverkan med socialförvaltningen för mottagande av nyanlända elever. I tjänsten ingår också ansvar för modersmålslärarna.

Tjänsten innefattar lednings-, arbetsmiljö, ekonomi samt utvecklings- och uppföljningsansvar. Uppföljning och utvecklingsarbete utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och du förväntas aktivt driva skolutveckling med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet, tillitsstyrning samt professionsutveckling. Tillsammans arbetar grundskolorna med ett gemensamt kvalitetsarbete och prioriterade utvecklingsmål. Allt med syftet att utbildningen i Lomma kommuns grundskolor ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet.

Ledarskap
Som ledare är du prestigelös, ödmjuk och kommunikativ. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och transparens vilket skapar goda förutsättningar för utveckling. Du är strukturerad, beslutsmässig och duktig på att bygga förtroendefulla relationer till elever, föräldrar, kollegor samt medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet i rollen som verksamhetschef eller i rollen som rektor där du visat på ett skickligt ledarskap. Du trivs med att leda andra ledare och har en god förmåga att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Du har akademisk examen med pedagogisk inriktning och tidigare erfarenhet från grundskolan. Du är uppdaterad gällande aktuell skolforskning, skollag, läroplan och skolans övriga styrdokument.

Lomma kommun
Lomma kommun erbjuder en spännande roll i en organisation som ligger i framkant inom sitt område. Du får möjlighet att samarbeta med skickliga kollegor och medarbetare. I Lomma kommun är skolorna ett flaggskepp och vi som arbetar här är stolta över att leda den här viktiga delen av kommunens verksamhet.

Vi samarbetar med Trust, www.trustpartner.se kontakta Petra Johnsson 0709-900888 för mer information eller ansök https://www.trustpartner.se/grundskolechef-lomma

Är du en engagerad ledare som vill vara med och påverka framtiden till det bättre?

Företag Lomma kommun
Regioner
Utgår

2021-08-06

Ansök nu

Dela detta jobb