skoljobb.se

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Företag Falu kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-05-02

Ansök nu

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Våren 2017 inledde Falu kommun, tillsammans med ytterligare huvudmän i och utanför Dalarna, ett samarbete med Högskolan Dalarna med målet att öka antalet behöriga lärare i våra skolor. Utifrån en noggrant genomförd inventering bestämde vi oss för att erbjuda två unika vägar för studiemotiverade att ta lärarexamen; Arbetsintegrerad KPU och Grundlärarprogrammet. Gemensamt för dessa är kombinationen av studier och arbete med lön.

Vår satsning har visat sig vara uppskattad. Inför förra årets terminsstart hade vi långt fler sökande än tillgängliga platser, vilket är en nog så god anledning till att fortsätta med den här unika satsningen. Framför allt ser vi redan nu resultatet i våra skolor, eftersom förstärkningen i klasserna är omedelbar samt att våra studenter upplever kombinationen av jobb och studier som ett lyckodrag.

- Lönen är minst 18,000 kronor/månad.

- Du kan söka studiestöd från CSN.

- Du är knuten till lärartjänst i Falu kommun under hela studietiden.

- Lärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning av intresset är ömsesidigt.

- Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 50–75 % studier för KPU och 50% undervisning på skolan och 75% studietakt för grundlärarprogrammet.

- Efter avslutade studier kan du söka lärarlegitimation.

Arbetsuppgifter
Arbetsintegrerad KPU (90 högskolepoäng)

Du som har eller just nu arbetar i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet, men som saknar de pedagogiska poäng som krävs för lärarexamen, ges en unik möjlighet. Genom vårt koncept "Lärarutbildningskontraktet" kan du skaffa lärarexamen - samtidigt som du arbetar. Möjligheten gäller självklart också för dig som har tillräckliga ämneskunskaper sedan tidigare, även om du inte idag arbetar i skolan.

Programmet vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du har tidigare ämnesstudier, men saknar lärarexamen. Studietakten är 50-75 %, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över fyra till fem terminer. Din högskoleförlagda del genomförs främst på Campus Falun. Arbete i skolan, 50 %. Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Falu kommun. Under handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Grundskollärarprogrammet, åk 4-6 (240 högskolepoäng)

Du som vill bli lärare har nu en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete tack vare vårt arbetsintegrerade program. Genom att studera och arbeta samtidigt kan du finansiera din lärarutbildning utan att behöva ta lån. Du får dessutom en unik utbildning, som tack vare kombinationen av teori och praktiskt arbete, ger dig ett avundsvärt försprång. 

Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6 med undervisning i svenska, matematik och engelska. Under termin tre väljer du antingen naturorienterade ämnen (NO/Tk) eller samhällsorienterade ämnen (SO) som tillval. Studietakten är 75 % och omfattar 240 högskolepoäng under 5,5 år. Studieorten är Campus Falun. Arbete i skolan, 50 %. Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Falu kommun. Under handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-6. 

Kvalifikationer
För KPU gäller: Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna (VAL II). För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng. 

För Grundlärarprogrammet, åk 4-6 gäller: Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna, H2ZUN

Personliga egenskaper
Vi ser att du har ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt god förmåga att arbeta enskilt och i grupp. Du har även förmågan att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt. Du reflekterar över ditt eget lärande och personliga lärstil. 
Anställningsvillkor
Så här ansöker du:

Alternativ 1, Arbetsintegrerad KPU. 

1. Ansök till Högskolan Dalarna. Ansök senast 15 april 2019. 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL II). Urval utifrån förkunskapskrav. Ansökan görs på VAL-projektets nationella webbplats. Utbildningen startat hösten - 19.

https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-gymnasiet/arbetsintegrerad-kpu/ 

2. Ansök till Falu kommun. Ansök senast 2 maj 2019. 

Ansök nedan. Anställningen påbörjas hösten - 19.

Alternativ 2, Grundskollärarprogrammet, åk 4-6.

1. Ansök till Högskolan Dalarna. Ansök senast 15 mars 2019.

Urvalet baseras på gymnasiebetyg eller resultat från högskoleprov. Ansökan görs på antagning.se, anmälningskod: H2ZUN. Utbildningen startat v. 36, 2019. 

https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/grundlararprogrammet-ak-4-6-arbetsintegrerad/ 

2. Ansök till Falu kommun. Ansök senast 2 april 2019. 

Ansök nedan. Anställningen påbörjas hösten - 19.

Kontaktuppgifter

Johan Svedmark, Tf barn- och utbildningschef, 023-825 20

Gustaf Malmberg, grundskolechef: 023-862 28

Maria Sundström, Falu kommun: maria.sundstrom@falun.se 

Fackliga företrädare

Jan-Erik Kyrö, Lärarförbundet, 023-863 36

Hanna Mejer-Holmqvist, Lärarnas Riksförbund, 023-838 63

Dela detta jobb

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Falu kommun