skoljobb.se

logga

Arbetsmarknadskonsulenter till Arbetsmarknadscentrum

Regioner
Utgår

2021-01-22

Ansök nu

Arbetsmarknadskonsulenter till Arbetsmarknadscentrum

Om arbetsplatsen

Arbetsmarknadscentrum (AMC) är en del av avdelningen för Arbetsmarknad och Integration (AMI) och tillhör Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen. AMI har ett särskilt ansvar för området arbetsmarknad där huvuduppdraget innebär att inkludera medborgare som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom området ingår också strategiskt och strukturellt arbete för en snabbare integration av utsatta grupper.  

Målet för vårt uppdrag är att så många som möjligt ska nå självförsörjning genom arbete eller studier. Via praktik, arbetsmarknadsanställningar och studier kan kommunen även bidra till såväl sin egen som näringslivets lokala kompetensförsörjning. 

Vi sitter i fina lokaler belägna i centrala Linköping dit du enkelt tar dig med kollektivtrafiken.

Arbetsbeskrivning

Som arbetsmarknadskonsulent på Arbetsmarknadscentrum arbetar du huvudsakligen operativt med deltagaren genom exempelvis coachande och motiverande samtal. Deltagaren kan även få vara del av olika typer av arbetsförberedande gruppaktiviteter, utföra praktik eller få en arbetsmarknadsanställning. Alla insatser syftar till att nå målet att få ut deltagarna i arbete eller studier och därmed bli självförsörjande. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att, självständigt eller tillsammans med kollegor, arbeta med deltagare både på individ- och gruppnivå. Tillsammans med till exempel Arbetsförmedlingen och andra samverkansparter kvalitetssäkrar du matchning mellan deltagare och insats.

Vidare ansvarar du för att säkerställa att syfte och målsättning för insatsen är förankrat både hos deltagare och mottagande verksamhet samt ansvarar för administration och uppföljningar kring deltagaren. Du kommer även att samordnar informationsträffar och vara delaktig i att utveckla de processer och rutiner vid arbetar efter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av och kunskap om arbetsmarknadsfrågor i en politiskt styrd organisation. Meriterande är om du har högskoleutbildning inom arbetsmarknad, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Vi önskar också att du har erfarenhet exempelvis av att skapa nätverk, av matchningsarbete samt erfarenhet av samverkan med exempelvis Arbetsförmedlingen.

Som person är du lyhörd och har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv. Du har lätt att anpassa ditt sätt att förmedla budskap efter mottagare och därmed säkerställa att ditt budskap når fram och att förväntningar blir tydliga för samtliga berörda parter. Du värdesätter olikheter och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar och kan ta med dessa faktorer i beräkningen när beslut fattas i dina uppdrag. Vi ser också att du är duktig på att skapa delaktighet och samsyn med dina kollegor och dela med dig av din entusiasm och energi. Då vår verksamhet kan förändras snabbt ser vi det som en förutsättning att du har lätt att anpassa dig efter dessa förändringar och ser möjligheter istället för hinder.

Kontaktperson:

Karin Sköld, Enhetschef, 013-26 25 76, Karin.B.Skold@linkoping.se

Nina Arwskog, Biträdande enhetschef, 013-294602, nina.arwskog@utb.linkoping.se

Niclas Sjösten, Biträdande enhetschef, 013-263271, niclas.p.sjosten@utb.linkoping.se

Anita Thor, Fackligt ombud, Vision, 013-263951, anita.thor@utb.linkoping.se

Per Magnusson, Fackligt ombud, SSR Akademikerförbundet, 013-205639, per.o.magnusson@utb.linkoping.se

Dela detta jobb

logga
Arbetsmarknadskonsulenter till Arbetsmarknadscentrum

Linköpings kommun