skoljobb.se

Årstaskolan behöver Idrottslärare med annat ämne

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-11

Ansök nu

Årstaskolan behöver Idrottslärare med annat ämne

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en växande F-9 skola med 1060 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Vi har 1-1 i 3-6 (iPad), 1-1 i 7-9 (PC), 1-2 i F-2 (iPad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Undervisningsuppdraget i idrott kretsar kring högstadiet där också mentorsansvaret kommer att finnas. Årstaskolans personal är organiserade i enheter för varje årskurs, vilket innebär att Enhet 8 blir det arbetslag som är aktuellt. Samarbete är nyckelord både vad det gäller undervisningen, där idrotten samplaneras med den andra idrottsläraren, och mentorskapet där klassen delas med en annan mentorer. I de dagliga uppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare i idrott samt annat ämne. Du kan tillämpa generella och extra anpassningar i hallen/klassrummet. Du har en personlig mognad, är självgående och stabil. Vi skattar din samarbetsförmåga och relationsskapande förmåga högt. Du har en värme och ett tydligt ledarskap gentemot eleverna.

Övrigt

Dela detta jobb

Årstaskolan behöver Idrottslärare med annat ämne

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen