skoljobb.se

Årstaskolan behöver Lärare i textilslöjd!

Regioner
Utgår

2021-06-21

Ansök nu

Årstaskolan behöver Lärare i textilslöjd!

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en växande F-9 skola med 1060 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Vi har 1-1 i 3-6 (iPad), 1-1 i 7-9 (PC), 1-2 i F-2 (iPad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Undervisningsuppdraget fördelas på både låg-, mellan- och högstadiet, även om mentorsansvaret kommer att finnas på högstadiet. Årstaskolans personal är organiserade i enheter för varje årskurs, vilket innebär att Enhet 9 blir det arbetslag som är aktuellt. Samarbete är nyckelord både vad det gäller undervisningen, där varje årskurs samplanerar i slöjd, och mentorskap där klassen delas med andra mentorer. I de dagliga uppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna.

Uppdraget innehåller således 5 lektioner i åk 3, 5 och 6 på Årstaskolans F- 6-del som ligger i Årsta centrum. Dessa lektioner är fördelade på två arbetsdagar då det inte finns andra arbetsuppgifter eller uppdrag någon annanstans. Resterande lektioner och mentorsuppdraget finns på Årstaskolan högstadium som ligger mellan Värmdö gymnasium och Enskedehallen, nära Gullmarsplan. På båda skoldelarna finns kollegor i både trä- och textilslöjd.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare i slöjd med inriktning textilslöjd. Du kan tillämpa generella och extra anpassningar. Du har en personlig mognad, är självgående och stabil. Vi skattar din samarbetsförmåga och relationsskapande förmåga högt. Du har en värme och ett tydligt ledarskap gentemot eleverna.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Dela detta jobb

Årstaskolan behöver Lärare i textilslöjd!

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen