skoljobb.se

Årstaskolan söker Lärare Eng, SVA

Ansök nu

Årstaskolan söker Lärare Eng, SVA

 

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en växande F-9 skola med 1060 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Vi har 1-1 i 3-6 (iPad), 1-1 i 7-9 (PC), 1-2 i F-2 (iPad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Du undervisar i engelska och SvA i årskurs 6. I de dagliga uppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna. Du arbetar i en arbetsenhet och har mentorsansvar ihop med annan lärare för en klass i åk 6. Detta är ett vikariat då ordinarie lärare kommer vara föräldraledig. Vikariatet sträcker sig under VT-20.

Kvalifikationer

Du är behörig lärare i Eng och SVA för mellanstadiet. Legitimation krävs.Du ansvarar för din egen kompetensutveckling för att utvecklas i ditt arbete. Det är viktigt att du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar deras förmåga att lära. Du bedömer effekten av olika undervisningsstrategier och anpassar din undervisning därefter. Du reflekterar över ditt arbete.

Dela detta jobb

Årstaskolan söker Lärare Eng, SVA

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen