skoljobb.se

Årstaskolan söker Lärare Ma/NO 7-9

Ansök nu

Årstaskolan söker Lärare Ma/NO 7-9

 

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en växande F-9 skola med 1060 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Vi har 1-1 i 3-6 (iPad), 1-1 i 7-9 (PC), 1-2 i F-2 (iPad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Undervisningsuppdraget kretsar kring åk 7 där också mentorsansvaret kommer att finnas. Årstaviken personal är organiserade i enheter för varje årskurs, vilket innebär att Enhet 7 blir det arbetslag som är aktuellt. Samarbete är nyckelord både vad det gäller undervisningen, där varje årskurs samplanerar i matte/NO/teknik, och mentorskap där klassen delas med andra mentorer.

Kvalifikationer

Du är behörig lärare i Ma/NO. Legitimation krävs. 

 

Dela detta jobb

Årstaskolan söker Lärare Ma/NO 7-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen