skoljobb.se

Assistant Principal

Regioner
Utgår

2023-09-30

Ansök nu

Assistant Principal

About this vacancy

IES Eskilstuna söker en biträdande rektor årskurs 7-9, som vill göra skillnad!

Startdatum: HT 2023 (startdatum under terminen kan vara förhandlingsbart)

Lön: Enligt överenskommelse, baserad på kvalifikationer och erfarenhet

Ansök till: Damian Brunker / damian.brunker.eskilstuna@engelska.se

IES Eskilstuna, Fröslunda, söker en dynamisk ledare med exceptionella ledaregenskaper - en biträdande rektor för åk 7-9 (16 klasser). I rollen ingår att assistera rektor med:

 • Ledarskap och ledning av elevhälsan

 • Planering och uppföljning av läroplanen LGR22 tillsammans med lärare och arbetslagsledare

 • Administration och hantering av alla verksamhetsärenden för personal och elever som arbetar i årskurs 7-9

 • Leda och koordinera team av arbetslagsledare, lärare och övrig personal

 • Linjechefsansvar / Personalansvar

 • Systematiskt kvalitetsarbete i åk 7-9

Följ vår historia i länkarna... Det krävs mod, beslutsamhet, passion och professionalism för att vara en del av vårt teamIES Eskilstuna, Fröslunda ligger i ett socialt utsatt område omgivet av bostadsområden där låg sysselsättning är normen. Kriminella aktiviteter är något en skola måste arbeta mot, med en positiv framtidstro om att vi kan göra skillnad. Optimismpraktiska handlingar och ett effektivt, systematiskt förebyggande arbete är nycklar till framgång. 

Vi älskar vårt Fröslunda och ser möjligheter att ge unga människor i området en ljus framtid. IES Eskilstuna befinner sig för närvarande i en uppåtgående spiral av framgång och erkännandeVår rektor letar efter en person att dela resan med, någon som kan förvalta våra värderingar och driva vårt uppdrag att förvandla en skola genom utbildning och IES Ethos!

Om du har följande erfarenheter, kvalifikationer och bakgrund, kan denna möjlighet vara något för dig:

 • Kvalificerad och erfaren lärare med erfarenhet av mellan- eller mellanchefsnivå

 • Rektorsprogrammet är en merit

 • Du är tvåspråkig i både svenska och engelska

 • God förståelse av det svenska regelverket som påverkar skolor

 • Driven och känslomässigt stabil

 • Praktisk och välorganiserad

 • Systematisk och noggrann – men också flexibel

 • God social förmåga  - lyssnande och empatisk men också inspirerande och övertygande

 • Gå den extra milen för våra elever!

Om det här passar in på dig, tveka inte att söka tjänsten - det här kan vara din chans att göra skillnad! 

Intervjuer kommer att påbörjas i början av augusti 2023. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IES Eskilstuna seeks an Assistant Principal 7-9, who can make a difference!

Start date: HT 2023 (start date within term, negotiable)

Salary: Negotiable, based on qualifications and experience

Apply to: Damian Brunker / damian.brunker.eskilstuna@engelska.se

IES Eskilstuna, Fröslunda, is seeking a dynamic and transformative leader with exceptional management skills - an Assistant Principal for years 7-9 (16 classes). The role will include assisting the Principal with:

 • Leadership and management of the student care team and student care programs

 • Planning and follow up of the curriculum LGR22 with teachers

 • The administration and management of all operational matters for staff and students working across years 7-9

 • Leading and coordinating teams across middle management, teachers and non teachers

 • Line management responsibility / “Personalansvar”

 • Systematic quality work years 7-9

Follow our story in the links …It takes GRIT, determination, passion and professionalism to be a member of our team. IES Eskilstuna, Fröslunda is situated in a socially vulnerable area surrounded by housing estates where high employment is the norm. Criminal activity is something a school must work against with hope, optimismpractical actions and effective, systematic preventative work. We love our community and see so many opportunities. IES Eskilstuna is currently on an upward spiral of success and recognitionThe Principal is looking for a person to share the journey with, someone who can carry our values and drive our mission to transform a school through education and the IES Ethos!

If you have the following in your experience, qualifications and toolbox, then this opportunity could be for you:

 • Qualified and experienced teacher with middle or middle management experience

 • Rektorsprogrammet as beneficial

 • Bilingual Swedish/English language skills

 • Strong understanding of the Swedish legal framework affecting schools

 • Driven and emotionally resilient

 • Practical and highly organised

 • Linear, systematic and thorough - but also flexible

 • Excellent people skills - listening and empathetic but also inspiring and  persuasive

 • Go the extra mile for our students!

Reach out with confidence and make a difference - this could be your time!

Interviews will begin in August 2023.

About IES

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

 

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Dela detta jobb

Assistant Principal

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB