skoljobb.se

Barnskötare

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-05-31

Ansök nu

Barnskötare

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som barnskötare ska du vara delaktig i det pedagogiska arbetet på förskolan och arbeta för att undervisning och utbildning sker enligt förskolans styrdokument. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetsyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnet för fortsatt utbildning.
Arbetslaget fördelar förekommande uppgifter inom laget och utifrån respektive profession. Planering, uppföljning och utvärdering sker utifrån intentionerna i förskolans styrdokument. Med utgångspunkt i arbetslagets pedagogiska dokumentation genomförs ett löpande, systematiskt kvalitetsarbete.

Välkommen till oss!
Varmt välkommen till oss på Västra Höjdernas förskoleområde!
Vårt område är en del av omorganisationen i Junedalsspåret och består fr.o.m. januari 2020 av Hisingskullens förskola, Samsets förskola och Mariebos förskola. Förskolornas geografiska läge ger mycket goda möjligheter till  naturupplevelser. Vi har
Vår vision är ”Lärglädje hela vägen. Vi vill vara en förskola dit barn och pedagoger kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med värme och respekt, i en demokratisk anda.
Under läsåret 19/20 deltar vi lärprocessen: ”Flerstämmig undervisning i förskolan”.

Din kompetens
Du ska vara utbildad barnskötare och gärna erfarenhet av att ha arbetat mot barn och/elever i förskola eller skola. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har en mycket god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete som barnskötare.
Du bidrar till att barnen får en trygg och rolig vardag med många inslag av lärande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Vill du veta mer?
Rektor Cristin Forsgren Sörman, tel. 036-10 37 03
Facklig representant Gry Anjou (LF), tel. 036-10 26 41

Dela detta jobb

Barnskötare

Jönköpings kommun