skoljobb.se

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns?
Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje. 

Ditt nya jobb
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som barnskötare ska du vara delaktig i det pedagogiska arbetet på förskolan och arbeta för att undervisning och utbildning sker enligt förskolans styrdokument. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetsyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnet för fortsatt utbildning.
Arbetslaget fördelar förekommande uppgifter inom laget och utifrån respektive profession. Planering, uppföljning och utvärdering sker utifrån intentionerna i förskolans styrdokument. Med utgångspunkt i arbetslagets pedagogiska dokumentation genomförs ett löpande, systematiskt kvalitetsarbete.

Varmt välkommen till oss på Munksjöstadens förskoleområde!
Vårt område består av Idas förskola och Munksjöstadens förskola. Förskolornas geografiska läge ger mycket goda möjligheter till både kultur- och naturupplevelser. Vi har närhet till både bibliotek, muséer och flertalet av stadens grönområden.
Vår vision är ”Lärglädje hela vägen”.
Vår värdegrund sammanfattas med tre ord, Gemenskap, Engagemang och Nytänkande. Vi vill vara en förskola dit barn och pedagoger kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med värme och respekt, i en demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.
Under läsåret 20/21 är vi med i det centralt styrda projektet: ”Flerstämmig undervisning i förskolan”.

Din kompetens
Utbildad barnskötare. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har en mycket god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete som barnskötare.
Du bidrar till att barnen får en trygg och rolig vardag med många inslag av lärande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.
Här hittar du hur du kan göra din ansökan ur belastningsregistret.

Upplysningar
Rektor Madelein Nilsson, tel. 036-10 39 23
Facklig representant Victoria Gustafsson, (Kommunal) tel. 036-10 21 08

Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!

Barnskötare

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-10-23

Ansök nu

Dela detta jobb