skoljobb.se

logga

Barnskötare i fritidshem till Atlasskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-10-02

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Atlasskolan

Om arbetsplatsen

Atlasskolan är en interkulturell F-6 skola som ligger på Garnisonen. Hela området är kulturminnesmärkt och skolan är ett före detta logement. Skolan strävar efter att eleverna ska få hög interkulturell och demokratisk kompetens för att i framtiden kunna verka i en globaliserad värld. Flera av de legitimerade lärarna har internationell bakgrund vilket gör kollegiet både dynamiskt och spännande. På skolan finns två sektioner för elever vars föräldrar vistas tillfälligt i Sverige som gästforskare, specialister inom olika områden eller som är internationella nyckelpersoner inom näringslivet. Undervisningen i dessa sektioner sker på engelska och svenska.

Atlasskolan ligger centralt med gångavstånd till det mesta – eklandskapet på Tinnerö, city, Trädgårdsföreningen, Gamla Linköping och Valla friluftsområde för att nämna några. Skollokalerna är ändamålsenliga och väl tekniskt utrustade.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är fritidshemmens och pedagogernas uppdrag att ”stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.”  

Som barnskötare i fritidshem ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Under skoltid är du stöd till lärare och elever i klassrummet för att bidra till att uppnå studiero och maximalt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har en pedagogisk inriktning i din utbildning, så som barn- och fritidsprogrammet eller fritidsledarutbildning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare inom fritidshem, alternativt har annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2023-06-15

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10041

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Dela detta jobb

logga
Barnskötare i fritidshem till Atlasskolan

Linköpings kommun