skoljobb.se

Barnskötare till Backatorpets förskola

Företag Halmstads kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-26

Ansök nu

Barnskötare till Backatorpets förskola

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Backatorpets förskola ligger i Snöstorp i ett lugnt barnvänligt och trivsamt område med närhet till många trevliga grönområden. Det finns en stor gård som inbjuder till mycket lek, utforskande och rörelse. Vår Vision och pedagogiska tanke och idé bygger på att; ”Vi är en förskola byggd av glädje och trygghet som präglas av lika värde, där alla, vuxna som barn, ska ges möjlighet att behålla sin nyfikenhet och lust och kan vara sig själva och få bli sitt bästa jag.”
Backatorpets förskola har fyra avdelningar. I dagsläget två yngre avdelningar och två äldre avdelningar. De två äldre avdelningarna arbetar större delen av dagen som en enda avdelning, där barn och pedagoger har fler lärmiljöer att tillgå.

Våra lärmiljöer, både inne och ute, ska präglas av ett undersökande, tillåtande, utforskande och tillgängligt arbetssätt utifrån forskning, teorier och läroplanens mål.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med övrig personal utveckla verksamheten i linje med vår reviderade läroplan. Du kommer att vara del i ett spännande pedagogiskt utvecklingsarbete där vi för närvarande har fokus på barnens matematik, språk- läs och skrivutveckling, pedagogiska miljöer, systematiska kvalitetsarbetet samt utvecklande av användandet av IKT-verktyg i det pedagogiska arbetet. Som barnskötare vet du att barn kan, och att du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfikna på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och tillsammans med dig som en viktig medforskare.

Du skall gemensamt med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande verksamhet för barnen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tillsammans med förskollärarna:
- planerar och dokumenterar verksamheten utifrån våra styrdokument.
- ser en utmaning i att skapa och utveckla lärmiljöer som stimulerar och utmanar barnen.
- har processen i fokus och vill arbeta med pedagogisk dokumentation där barnens delaktighet finns som en naturlig del för utveckling och lärande.
- är ansvarfull, engagerad och har stor förmåga att se lösningar. Känner ansvar för avdelningen såväl som för verksamheten i helhet.
- har god kännedom om förskolans styrdokument och vill vara med att driva, utveckla och arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget.
- tycker att det är en utmaning att realisera läroplanens samtliga mål där normer och värden, lärande och utveckling samt barns inflytande bildar en helhet.

Krav: Barnskötarutbildning

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Barnskötare till Backatorpets förskola

Halmstads kommun