skoljobb.se

Välkommen till förskolan Borgen
Förskolan bedrivs i fristående byggnad, i ett vackert naturnära område i Bollstanäs. Borgen är en modern förskola som följer med i vad som händer i omvärlden och i den pedagogiska utvecklingen. Vi har handledning för personalen inom pedagogisk dokumentation och projektarbete. Alla arbetar aktivt för att skapa stimulerande miljöer, både inne och ute. Utomhuspedagogik har det sista året varit ett fortbildningsområde som nu börjar sätta spår i verksamheten. Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverkar vår planering och innehållet i verksamheten.   
 
Det bedrivs ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling. Vi satsar på fortbildning inom digital utveckling, tecken som stöd och utomhuspedagogik. I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Det finns ett stort utbud av digitala verktyg på varje förskola. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Vi har en förskollärare inom VKF som arbetar som digitalista, som en del av sitt uppdrag. (Besök gärna hennes blogg ”Digitalistorna” samt Väsby Lärlabb för att bekanta dig med det arbete vi bedriver.)   
 
Vi söker en barnskötare 100% fr.o.m 19.02.15.    
 
Stor organisation- en styrka   
Väsbys kommunala förskolor består av åtta förskolor och kommer till våren 2019 att ha totalt 45 avdelningar. Ledningsgruppen består av en enhetschef, tre förskolechefer och två biträdande förskolechefer. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning. Gemensamma frågor är exempelvis fokusgrupper, kollegialt lärande, pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation.   
 
Arbetsuppgifter 
Som barnskötare ska du vara delaktig i att organisera och presentera aktiviteter, miljöer och material utifrån barnens intressen på ett sätt som väcker barnens nyfikenhet. Du ska förena arbete med omsorg och trygghet med lärande och utveckling. Du ska arbeta för att få vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten och vara lyhörd för föräldrarnas olika behov. Förskolans läroplan, Barnkonventionen och våra utvalda mål i det systematiska kvalitetsarbetet är vägledande i vårt arbete.   
 
Kvalifikationer   
Krav är att du ska ha minst ett års erfarenhet från arbete inom förskola. Vi söker en erfaren, ansvarsfull och engagerad barnskötare. Du ska vara lösningsfokuserad, samarbetsbenägen och tycka att det känns spännande med nya utmaningar.   
 
Vidare ska du:
- vara inställd på att arbeta målinriktat i projektform, vara intresserad av att bidra till verksamhetens utveckling samt ta initiativ till insatser och förbättringar.   
- kunna använda ipad, smartphone, dator och vara intresserad av att lära mer och nytt.   
- kunna prata bra svenska, ytterligare språk är meriterande.   
 
Du ska dela vår inställning till att digitala verktyg ska vara kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör och vara nyfiken på att lära dig nytt.
 
Kontaktperson:   
Malin Johansson, Förskolechef, tel. 08-5909 7864

Barnskötare till Väsby Kommunala Förskolor, Bryggan

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-01-31

Ansök nu

Dela detta jobb