skoljobb.se

Bibliotekarie/IT-pedagog

Regioner
Utgår

2020-07-17

Ansök nu

Bibliotekarie/IT-pedagog

Arbetsplatsbeskrivning

På Bromstensskolan går ca 500 elever från förskoleklass upp till åk 6, med ca 26-27 elever i varje klass. Skolan ligger i mysiga villakvarter i Spånga, strax nordväst om Stockholm och har funnits här i mer än 100 år.

Vi har en härligt kuperad skolgård, en fotbollsplan med konstgräs, klätterställningar och en stor amfiteater där vi kan samlas vid avslutningar, insjungning av våren och andra högtider. Vi har på ett par minuters gångväg från skolan tillgång till fina Bromstens IP och Spånga IP.

På Bromstensskolan arbetar ungefär 80 personer, de flesta av oss är pedagoger och arbetar i klasserna eller i fritidsverksamheten, men vi har även ett elevhälsoteam, ett eget tillagningskök och administrativ personal.

Vi har ett mysigt bibliotek som har en central placering i skolans huvudbyggnad, för att lätt vara tillgängligt för alla elever. Bromstensskolan har genom åren gjort en del satsningar på biblioteket, men har annars en egen budget för inköp av litteratur varje år.

På IT sidan så har vi också satsat, så att all personal har personliga nya fräscha bärbara datorer, vi har nya SmartBoards i samtliga klassrum, en-till-en bärbara datorer på mellanstadiet samt årkursuppsättningar med iPads till lågstadiet och förskoleklasserna. Dessutom så har Staden investerat tid och pengar i en ny IT partner och systemförvaltare.

Knappt hälften av eleverna har en annan kulturell bakgrund än svensk, så vi har många berikande kopplingar ut till övriga världen. Vi ser vår mångfald som en styrka och försöker ta till vara på det vi kan lära oss av olika kulturer.

Skolan leds av rektor tillsammans med övriga i ledningsgruppen som består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef.

Ledningsgruppen och skolans personal ska ta tillvara på skolans styrkor och samtidigt våga titta in i framtiden för att ta sig an dess utmaningar.

Vi välkomnar ny personal med andra erfarenheter som tillsammans med våra redan duktiga pedagoger vill utveckla Bromstensskolan.

Bromstensskolans vision lyder... "På Bromstensskolan känner vi oss trygga och visar varandra ömsesidig respekt. Vi värdesätter kunskap och får bästa förutsättningar för att utvecklas och lära. Tillsammans skapar vi ansvarskänsla genom delaktighet och inflytande".

Arbetsbeskrivning

Vi söker en pedagogiskt driven och välstrukturerad bibliotekarie/IT-samordnare med stort engagemang, som vill utveckla verksamheten i biblioteket på Bromstensskolan samt den digitala undervisningen i klassrummen.

Vi ser skolbiblioteket som en naturlig del av skolans pedagogiska verksamhet och som en viktig del i skolutvecklingen. Du som skolbibliotekarie är med i arbetet med att lägga grunden för kunskapsinhämtning och på så sätt skapa förutsättningar för lärande. Du ska trivas med att ha boksamtal med elevgrupper och kunna inspirera och entusiasmera elever till läsning. Du kommer att arbeta med att stärka elevernas språkutveckling och förmåga till kritiskt tänkande och undervisa dem i källkritik, nyheters ursprung och om källor kan vara tillförlitliga, i MIK (media och informationskunnighet) och digital kompetens samt vett och etikett i användningen av sociala medier. Du kommer att sköta vårt skolbibliotek med in och utlåning samt inköp av ny litteratur.

I din roll som IT-pedagog kommer du att stödja och utbilda skolans pedagoger i olika system, appar och program och tillsammans med skolledningen utveckla skolans digitala lärmiljö. Du kommer att vara administratör för skolans olika pedagogiska IT-verktyg, hålla enklare support mot elever och personal, hålla dig uppdaterad kring nya applikationer samt ny forskning. Du kommer att vara skolans ITKP (IT kontaktperson mot förvaltningen och systemleverantör) samt ingå i DUG (digitala utbildningsgruppen) tillsammans med skolledning och några pedagoger.

Som bibliotekarie/IT-pedagog förväntas du vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens samt personalens digitala kompetens. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper, detta gör du bland annat genom att arbeta aktivt för elevinflytande samt att du kan uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet.

Våra ambitioner är mycket höga och vi har en starkt positiv utveckling på skolan. Vi ska ligga i framkant när det gäller formativ bedömning och andra tekniker för att skapa bra resultat hos eleverna. På skolan arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den pedagogiska lärmiljön samt med att utveckla det kollegiala lärandet och vår digitala lärplattform.

Våra fyra (fem fr.o.m. höstterminen 2020) förstelärare har förutom sitt ämnesuppdrag också ansvaret att utveckla undervisningen på skolan, här har du en möjlighet till samarbete kring planering och införande av nya digitala läromedel till kollegorna.

Vår avsikt är att skapa en skola där vi hjälper eleverna att utveckla sin fulla potential.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarexamen för grundskola och/eller examen i Biblioteks- samt Informationsvetenskap.

Vi ser gärna att du har ett intresse för att ta till dig ny teknik och forskning. Vi önskar en person som har förmågan att arbeta lugn och metodisk och som klarar av att hålla och skifta fokus på olika saker samt göra egna prioriteringar. Du ska kunna arbeta självständigt och vara välstrukturerad med en god förmåga att organisera arbetet. Att du kan samarbeta med chefer, kollegor och elever ser vi som en självklarhet för arbetet som bibliotekarie/IT-pedagog. Vi ser gärna att du även har en god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elev, och personalgrupper.

Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom medie-och informationskunskap. Du ska ha så klart ha god it-vana med goda kunskaper i Office-paketet och gärna Stadens system och bibliotekets datasystem.

Positivt är om du är väl förtrogen med den nya bibliotekslagen samt bibliotekets olika mål- och styrdokument.


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du:

• tar egna initiativ och strukturerar arbetsuppgifter genom planering och prioritering samt håller deadlines

• har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan se sammanhang på övergripande nivå

• har ett serviceorienterat arbetssätt

• klarar av att hantera varierande arbetsuppgifter med periodvis hög arbetsbelastning och arbetstempo

Övrigt

Vi erbjuder en semestertjänst och ser gärna att du kan börja arbeta hos oss i augusti 2020.

Vi hoppas att du är en god kollega och tycker om att ha trevligt och roligt på jobbet!

Urval och intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden.

Dela detta jobb

Bibliotekarie/IT-pedagog

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen