skoljobb.se

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Skolan i Luleå en nationell förebild:

Våra ledstjärnor är:
- Engagemang och arbetsglädje
- Ansvar, analys och resultat
- Kompetens

I centrala stan med närhet till Kulturens hus, Norrbottens museum, Luleå stadspark och friluftsområdet Gultzauudden finns Luleå Gymnasieby. Gymnasiebyn är ett campusområde som samlar de kommunala gymnasieutbildningarna (Luleå gymnasieskola) med ungefär 2300 elever. Eleverna skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper och framtidstro så att de förbereds för studier och arbete samt att verka i ett föränderligt samhälle.

Bibliotek och IT-centrum är en del av Luleå gymnasieby. Vi är stolta över att vara mötesplats för alla elever och personal på våra olika utbildningar. Hos oss arbetar bibliotekarier och biblioteksassistenter tillsammans med IT- pedagog, IT-utvecklare och IT-samordnare. Bibliotek- och IT-centrums gemensamma uppdrag är att utifrån olika kompetenser vara en resurs för elever i deras lärande samt att supporta personal i deras uppdrag.

Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
Vi vill vara en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet och söker dig som vill vara med och driva en sådan utveckling ytterligare framåt.

Vi vill väcka elevers läslust och intresse för litteratur, vara ett stöd för elevernas lärande och verka för digital delaktighet. Vi ska vara hela skolans mötesplats och slå vakt om demokratiska värden. Som bibliotekarie hos oss har du stor frihet att tillsammans med kollegorna prova nya idéer inom dessa områden.

Dina arbetsuppgifter:
- Möta enskilda elever och vägleda till litteratur som leder till läslust
- Möta grupper av elever i exempelvis biblioteksvisningar, lektioner i informationssökning och källkritik
- Tillsammans med lärare planera undervisning (exempelvis diskutera val av litteratur kopplat till olika utbildningar)
- Delta aktivt i skolans olika nätverk för lärare
- Hålla i bokcirklar/boksamtal för elever eller personal
- I bibliotekets lokaler arrangera kulturella och/eller litterära aktiviteter utifrån gymnasieskolans värdegrund
- Andra förekommande uppgifter för bibliotekarier exempelvis hantering av medier (inköp, gallring, etcetera i enlighet med vår medieplan) samt övrig administration kring vårt bestånd.


KVALIFIKATIONER
Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller bibliotekarieexamen.

Digitalisering är ett prioriterat utvecklingsområde för vår skola. Därför är erfarenhet av, eller utbildning i digitala verktyg och deras pedagogiska användning meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek eller annan pedagogisk miljö ser vi det också som en tillgång. Vidare vill vi att du är intresserad av utvecklingsarbete. Du gillar självklart att arbeta med ungdomar.

Du bör vara:
- Engagerad med en god pedagogisk förmåga
- Initiativrik och kommunikativ
- Flexibel med god samarbetsförmåga

Du är slutligen van vid att hantera och värdera informationsflöden.


ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.

Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se eller 0771-704 704.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Bibliotekarie till Luleå gymnasieskola

Ansök nu

Dela detta jobb