skoljobb.se

Vårt bibliotek har funnits i ett år och basutbudet är på plats. Nu söker vi dig som kan ta huvudansvaret för att biblioteket blir en levande del av vår skola genom att skapa en välkomnande och akademisk miljö som inbjuder till studier, läsande och reflektion.

Vi tror att din relationsbyggande kompetens är central i detta arbete, liksom gedigen fackkunskap som bibliotekarie.

Vi är en skola med höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse och ett starkt fokus på det högskoleförberedande uppdraget. Vi har i intervjuer med lärosäten identifierat att eleverna särskilt behöver utveckla sina läs- och skrivstrategier och sin förmåga att hantera källor. Förutom att biblioteket förstås har en mycket viktig roll som inspirationskälla till läsning, skall informationssökning ske värderingsneutralt i jakten på fakta och det är viktigt att vi visar på en bredd i urvalet av litteratur.

Biblioteket är också en plats för studier, där eleverna under lektionsfri tid gör läxor, pluggar till prov och arbetar med inlämningar. Din uppgift i detta sammanhang är att sträcka dem en hjälpande hand när det behövs, exempelvis med att söka information, komma igång, planera och strukturera upp sitt arbete.  

Sommaren 2018 flyttade vi in i våra anrika och nyrenoverade lokaler i klassiska litterära kvarter på Stigbergsgatan 26. Vi tar varje år in tre klasser på Naturvetenskapsprogrammet och fyra klasser på Ekonomiprogrammet, och full storlek med totalt 21 klasser når vi 2020.

Vår övertygelse är att vår vision kräver att hela personalgruppen målmedvetet jobbar tillsammans med en treårig progression, där du har en mycket viktig roll i att göra biblioteket till en stark kugge i vårt gemensamma arbete. Det kommer med andra ord att förväntas av dig att du är en självklar huvudperson i biblioteksarbetet och samtidigt lika självklar i samverkan med all annan personal. 

Bibliotekarie till P A Fogelströms gymnasium

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-09-17

Ansök nu

Dela detta jobb