skoljobb.se

Biträdande enhetschef och verksamhetschef för EMI

Regioner
Utgår

2023-05-29

Ansök nu

Biträdande enhetschef och verksamhetschef för EMI

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen inom Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inom förvaltningen finns Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa som har till uppgift att på olika sätt stödja stadens skolor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa. På Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa finns Enheten för elevhälsa. Enheten arbetar med bedömningar för elever i behov av särskilt stöd samt stöd till rektorer och elevhälsoteam, elevhälsans professioner och ledning av elevhälsans insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Här arbetar samordnande skolsköterskor, skolläkare, psykologer, systemförvaltare, specialpedagoger, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare.

Arbetsbeskrivning

Enheten för elevhälsa söker en biträdande enhetschef och tillika medicinsk verksamhetschef över EMI för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, som vill vara med och vidareutveckla vår elevhälsoenhet. Tillsammans med enhetschef och biträdande enhetschef skapar ni förutsättningar för enheten att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetsleder drygt 30 skolläkare och är närmsta personalansvarig och lönesättande chef. Du kommer att arbeta nära och rapportera till enhetschef för enheten för elevhälsa. Vi söker dig som är en erkänt god ledare, som har medicinsk kompetens från skolans värld och som vill använda dina kunskaper till utvecklings- och ledningsarbete för elevhälsans medicinska insats samt för elevhälsa i stort. Du driver verksamhets- och utvecklingsfrågor tillsammans med MLA-skolsköterskor, MLA-skolläkare och medicinsk verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan, samt med ett tvärprofessionellt team på enheten med representanter från alla professioner inom elevhälsan och implementerar utvecklingsinsatser i verksamheten.
Som biträdande enhetschef för skolläkarna på Enheten för elevhälsa inom central förvaltning arbetar du tillsammans med övriga medarbetare med stöd och expertkunskaper till centrala EMI samt till elevhälsans medicinska insats ute på skolorna. Du arbetar självständigt och målinriktat utifrån givna uppdrag. Du är delaktig i att kontinuerligt utveckla stödet till EMI på skolorna i syfte att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet. I din roll ingår även ett övergripande administrativt ansvar för det centrala kvalitetsarbetet på enheten.

Kvalifikationer

Som biträdande enhetschef inom Enheten för elevhälsa ska du ha god kännedom om styrdokument och kvalitetsarbete inom grund- och gymnasieskolan samt kompetens inom elevhälsans medicinska insats och HSL. Krav är att du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom 60 hp, distriktsjuksköterska 75 hp eller skolsköterskeprogrammet högskolan i Skövde 60 hp, alternativt legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolhälsovård.

Uppdraget är mycket varierat och kräver flexibilitet, initiativförmåga, organisatorisk förmåga samt självständigt arbete. Dokumenterat god ledarskaps- och samarbetsförmåga är ett krav då arbetet innebär många kontakter med andra avdelningar och medarbetare inom Utbildningsförvaltningen. Meriterande är genomgången ledarskapsutbildning. Du är drivande i utvecklingsfrågor, har mål- och resultatfokus och har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Vi kommer att intervjua kandidater för denna tjänst löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden har gått ut. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
 

Dela detta jobb

Biträdande enhetschef och verksamhetschef för EMI

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen