skoljobb.se

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor samt hanterar stadsgemensamma frågor inom förskolan i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Enheten för ersättning och skolplikt

Enheten för ersättning och skolplikt är en av fyra enheter på avdelningen för ekonomi och styrning och hanterar främst frågor som är kopplade till förvaltningens uppdrag som hemkommun för alla barn och elever i staden. Enheten har i uppdrag att lämna bidrag till fristående skolor, att arbeta med frågor som är kopplade till elevers skolplikt, att hantera ansökan, antagning och skolplacering till förskoleklass och grundskola samt att hantera skolskjuts för elever till fristående skolor. På enheten arbetar idag cirka 30 personer. Enheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en biträdande enhetschef som vill vara med och bidra till alla barns rätt till en god utbildning. Som biträdande enhetschef ansvarar du för ersättningshanteringen på enheten. Du har verksamhets- och personalansvar för de 10 handläggare som hanterar ersättning till fristående förskolor och skolor samt ersättning till andra kommuner. Som biträdande enhetschef förväntas du driva och samordna verksamhetsutvecklingen för gruppen i nära samarbete med enhetschefen. 

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen inom t ex juridik
  • Aktuell erfarenhet av arbetsledning 
  • Aktuell och gedigen erfarenhet och kunskap om den lagstiftning som reglerar ersättningshantering till skolor

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation

Vi lägger särskild vikt vid följande kompetenser:

Du är en stabil, lyhörd och kommunikativ person som uppskattar att samarbeta med andra människor. Du har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet genom intresse och tydlighet gentemot medarbetare. Du fokuserar på mål och resultat, tänker strategiskt och tar hänsyn till det större perspektivet. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter i arbetet och ser möjligheter till förändringar. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Utbildningsförvaltningen erbjuder friskvård på arbetstid samt flexibel arbetstid.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Biträdande enhetschef till Utbildningsförvaltningen

Ansök nu

Dela detta jobb