skoljobb.se

Biträdande rektor

Regioner
Utgår

2023-06-07

Ansök nu

Biträdande rektor

Ledarskap i Södertälje  
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.  

I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vår värdegrund samt vilka krav vi ställer och vilka förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.  

En dag på jobbet 
Som en av våra fyra biträdande rektorer för egen regi, är du en del av skolans ledningsgrupp med ansvar för personal och elever. I ledningsgruppen ingår rektor, biträdande rektorer samt administrativ chef som alla jobbar mycket tätt och med utgångspunkt i vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen är otroligt viktigt för oss och en förutsättning för att vi ska lyckas med våra uppdrag där den viktigaste är att eleverna når sina mål med sin utbildning.

Uppdraget i biträdande rektorstjänsten innefattar att ansvara för arbetslagen grundläggande svenska och distans SFI samt deltid SFI (Flexi). Som operativt stöd har du nära samarbete med flera pedagogiska arbetslagsledare, samt ett mycket nära samarbete med ledningsgruppen. Vi en dynamisk organisation där innehållet i tjänsterna kan komma att förändras i takt med verksamhetens behov och uppdrag.

Det ingår även arbetsmiljöansvar i rollen som chef på delegation från rektor.

Du är en tydlig och kommunikativ ledare, har ett strukturerat arbetssätt, är lyhörd, positiv och drivande. Du inspirerar till arbetsglädje och med positiv människosyn bidrar du till ett gott arbetsklimat. Du har kunskap om samt följer den forskning och de diskussioner som förs inom den pedagogiska världen.

Vem är du?  

Krav: 

 • Högskoleutbildning inom området pedagogik, gärna lärarhögskola eller motsvarande.
 • Har tidigare arbetat som chef med personalansvar inom vuxenutbildning.
 • Haft ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete, lönesättning, medarbetssamtal.
 • Svenska i tal och skrift


Meriterande: 
Genomförd eller pågående rektorsutbildning.
Högskoleutbildning inom områden svenska, svenska som andraspråk, specialpedagogik, ledarskapsutbildning.

Personliga egenskaper: 

 • Förmedla en positiv framtidstro och kunna beskriva framtidsvisioner.
 • Inspirera och entusiasmera sina medarbetare.
 • Lyfta fram hur medarbetares arbetsinsatser bidrar till att göra visionerna möjliga.
 • Uppmuntra andra till att framföra åsikter, förslag och synpunkter.
 • Stötta andra till att prova nya arbetssätt och ta sig an utmaningar.
 • Be om feedback på sitt eget beteende.
 • Kunna se helheten och kunna prioritera.
 • Kunna ta in flera olika perspektiv i beslutsunderlag.
 • Ha förmåga att bryta ner och koppla de politiska kraven till den egna verksamheten.

Vi erbjuder dig  
Vi har goda utvecklingsmöjligheter, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till årsarbetstid, semesterväxling mm. 
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs mer på vår externa hemsida. 

Välkommen till oss!  
Våra stora och ljusa lokaler på Västergatan 2 i Södertälje är arbetsplats för över 100 medarbetare. Vår administration och våra vaktmästare ser till att det dagliga arbetet går så smidigt som möjligt, och är ett stort stöd för alla. Södertälje vuxenutbildning ska vara en interkulturell och inkluderande skola som förbereder och utbildar för morgondagens behov, utifrån individens förutsättning och samhällets utveckling, med utgångspunkt i modern forskning och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska vara ett tydligt alternativ för studerande i allmänhet och i synnerhet för de egna kommuninvånarna.

Våra övergripande mål: 
Elevernas måluppfyllelse ska ytterligare förbättras och fler ska bli behöriga till vidare studier.
Andel vuxenstuderande som fortsätter studierna till gymnasial nivå ska öka.
Södertäljes vuxenutbildning ska bli Sverigeledande när det gäller att utveckla undervisningen så att elevers studiebakgrund får minskad betydelse.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

Dela detta jobb

Biträdande rektor

Södertälje kommun - Utbildningskontoret