skoljobb.se

Biträdande rektor, Runbacka skolor

Ansök nu

Biträdande rektor, Runbacka skolor

Välkommen till Runbacka skolor, skolan där eleverna visar vägen framåt och inspirerar andra att möta den digitala omvärlden.

Runbacka skolor är en F-9 skola med en tillhörande kommungemensam resursverksamhet belägen i Viby, Sollentuna, med ledorden kunskapsglädje, omvärld, resultat och trygghet. På skolan går det sammanlagt 580 elever samt ca 70 i personalgruppen. De senaste åren har skolan utvecklat det pedagogiska arbetet med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning och välutvecklade arbetssätt. Förutom digital kompetens, lägger vi stor vikt vid idrott- och friluftsliv med daglig pulshöjande aktivitet (PIK) i flera årskurser samt extra satsning på språklig utveckling och moderna språk. Skolan har låga mobbningssiffror, duktiga lärare och ambitiösa elever med mkt högt meritvärde (282 VT 19) och hög gymnasiebehörighet (100% VT 19).

Vår skola är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskoleklass till åk 9. Olweuscertifieringen innebär också handledning för personal samt ett gemensamt synsätt över hur vi arbetar med en trygg miljö och mot mobbning på skolan.

På skolan har vi ett stort elevhälsoteam som inkluderar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, skolledning samt ett nära samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever med behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Under de senaste åren har vi även haft extra fokus på tillgängligt lärande där all personal fått en treårig utbildning i UDL, olikheter samt fysisk, psykisk och pedagogisk tillgänglighet. 

Vi söker nu en biträdande rektor med ansvar för årskurs F-3 samt fritidshem F-6. Du ska ha en pedagogisk högskoleutbildning, gärna riktat mot de yngre åldrarna och/eller fritidshem och gärna erfarenhet från arbetet som biträdande rektor mot samma åldrar. Vi ser att du har ett lösningsfokuserat och öppet förhållningssätt samt sätter eleven i fokus. Du lyssnar, ser helheter, är strukturerad samt vill driva utvecklingen på skolan framåt tillsammans med dina medarbetare och jobba för att integrera skola och fritids på bästa sätt. 

Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument, kursplaner, kunskapsmål och de lagar och förordningar som styr förskolan och grundskolan. 

Din kommunikativa förmåga behöver vara mycket väl utvecklad då arbetet innefattar dialog med personal, elever och vårdnadshavare där såväl lyhördhet som att kunna fatta kloka beslut krävs. Vidare behöver du vara digitalt kompetent och förstå hur IKT kan förbättra och utveckla den pedagogiska verksamheten. Du verkar för inkludering och för att skapa en tillgänglig  lärmiljö för alla barn och elever.

I dina arbetsuppgifter ingår personal-  och verksamhetsansvar för förskoleklass till år 3 och fritidshem F-6 samt ytterligare övergripande administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med rektor och en till biträdande rektor som har ansvar för åk 4 - 9. Ledningsgruppen arbetar för att tillsammans med skolans medarbetare hela tiden utveckla den pedagogiska verksamheten för högre måluppfyllelse.

Som skolledare i Sollentuna kommun bidrar du också till vårt kommunövergripande arbete ex genom att leda ämnesnätverk eller fritidsnätverk.

Tjänsten är en heltids tillsvidaretjänst med tillträde snarast. 

Rekrytering påbörjas omgående.

Kontaktpersoner:
Johan Eriksson, tf rektor 
tfn: +46 86261603 
mob: +46 706445830

Företagets hemsida:
http://www.sollentuna.se

Dela detta jobb

Biträdande rektor, Runbacka skolor

Sollentuna kommun