skoljobb.se

Biträdande rektor/specialpedagog till Hamburgsundskolan - Barn och utbildningsförvaltningen

Företag Tanums kommun
Regioner
Utgår

2019-05-30

Ansök nu

Biträdande rektor/specialpedagog till Hamburgsundskolan - Barn och utbildningsförvaltningen

Biträdande rektor/specialpedagog till Hamburgsundskolan

Hamburgsundsskolan är en f-9 skola med sammanlagt  ca 300 elever varav ca 160 elever på högstadiet. Skolan förbereder barn och elever för framtiden, en verksamhet som känns meningsfull här och nu. Vi strävar efter ett entreprenöriellt, undersökande och ämnesövergripande arbetssätt där barn och elever är med och planerar sin tid i skolan. Hos oss ska alla känna trygghet, gemenskap och glädje.

Hamburgsundskolan - här lär och kan alla!

Uppdraget 
Du kommer att i dialog med rektor leda den lokala elevhälsan med ansvar för att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd enlig Skolverkets allmänna råd för hela skolan. I uppdraget ingår också att vara en del i ledningsgruppen samt ha personal- och verksamhetsansvar för årskurs F-3 och fritidshemmet.

Kvalifikationer
Du är väl insatt i skolans styrdokument, strukturerad samt tydlig i ditt ledarskap. Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och andra aktörer, så väl interna som externa. Vi ser också att Du som person är positiv, flexibel, initiativrik och har en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande. God digital kompetens är ett krav för att hantera information och dokumentation. 

Vi söker dig med som är utbildad specialpedagog med erfarenhet av att ta ett helhetsgrepp kring elevhälsan och intresse för att leda och utveckla skolan som helhet och i synnerhet kring elever i behov av särskilt stöd. Erfarenhet av arbete med problematisk skolfrånvaro är meriterande.

Varaktighet och omfattning
Tillsvidare från och med augusti 2019. Omfattning 100%.

Upplysningar om uppdrag och verksamhet lämnas av
Rektor Sven-Eric Ohlsson, 0525-18451
Fackliga representanter nås via kundcenter, 0525-180 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken senast 30 maj 2019.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ange inga referenser i din ansökan. Vi frågar efter referenser senare i processen. 


Arbetsgivaren Tanums kommun
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och hälsof

Kontaktinfo:
Sven-Eric Ohlsson
Rektor
(+46) 0525 - 18451

Dela detta jobb

Biträdande rektor/specialpedagog till Hamburgsundskolan - Barn och utbildningsförvaltningen

Tanums kommun