skoljobb.se

Biträdande rektor till Norra Real

Regioner
Utgår

2020-09-21

Ansök nu

Biträdande rektor till Norra Real

Arbetsplatsbeskrivning

Gymnasieorganisationen i Stockholms stad har genomgått en förändring avseende ledningens struktur vilken trätt ikraft den 1 augusti 2020. Förändringen innebär att gymnasieskolorna återigen organiseras med en rektor per skola och biträdande rektorer. Med anledning av detta söker vi nu för första gången på över tio år en biträdande rektor till Norra Real, primärt med ansvar för det naturvetenskapliga programmet och skolans elevhälsoteam, EHT.

Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, men även profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur.
Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är drygt 1000 elever och knappt 90 medarbetare.

Vid Norra Real finner Du engagerade medarbetare som gemensamt arbetar för att våra elever ska få bästa tänkbara gymnasieutbildning inramad med fina upplevelser under studietiden. Våra lärare är behöriga och legitimerade och vi eftersträvar spridning av olika åldrar, kön och bakgrunder i syfte att skapa en bred kontaktyta mellan människor och kompetenser. Skolan har ett varierat och omfattande föreningsliv där många elever är aktiva inom en rad olika områden. Tillsammans med vår fina elevkår skapar detta en bredd och variation vid sidan om själva studierna, som berikar och inte sällan skapar livslånga kontakter för våra elever. Vi har en aktiv och omfattande Alumniförening som arbetar tillsammans med oss för att skapa kontakter över årskullar och generationer. Vår föräldraförening utgör ett bra stöd för skolan och bidrar till att rama in elevernas gymnasietid genom sitt engagemang och delaktighet, i god dialog med oss, inte minst i samband med skolårets högtider.

Norra Reals pedagogiska personal är organiserad i programlag och ämneslag som leds av utvecklingsledare och ämnesansvariga. Skolans administrativa personal är organiserad utifrån sin profession och leds av biträdande rektor eller administrativ chef. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och eftersträvar ett kollegialt lärande där man delar med sig, utvecklas tillsammans och lär nytt som en självklar del av vardagen vilket skapar tillit mellan kolleger och glädje i arbetet. Vi är stolta över och finner glädje i en välorganiserad, välplanerad och stabil organisation som ständigt strävar efter att vara i absolut framkant vad gäller gymnasieutbildning i Stockholm och Sverige.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande rektor kommer Du att ingå i skolledningen bestående av rektor, totalt tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Vid skolan finns en operativ ledningsgrupp som utöver ovanstående befattningar även inkluderar utvecklingsledarna. Som biträdande rektor är Du med och leder den fortsatta utvecklingen mot högt ställda mål och Du blir en viktig del i ett sammanhållet men delegerat ledarskap. Du stöttar rektor i dennes beslutsfattande och ledning av skolan som helhet. Du samarbetar därmed nära med de andra två biträdande rektorerna och ansvarar för att resurser inom dina ansvarsområden används och fördelas på bästa tänkbara sätt i syfte att undervisning och lärande bedrivs och utvecklas utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Ditt fokus är på skolans kärnprocesser, elever och personal med alla sedvanliga arbetsuppgifter som hör därtill. Du är som närmaste chef för medarbetare den som ser till att saker och ting blir gjorda genom distribuerat ledarskap och är samtidigt lyhörd för verksamhetens behov och utmaningar.

Kvalifikationer

Rollen

Som biträdande rektor är det av stor vikt att du har en god förståelse för hur vi tar till oss kunskap och människors olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa din kommunikation efter situation, kontext och mottagare. Som chef leder, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din värdegrund överensstämmer med skolans styrdokument och Du blir därmed referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet utifrån människors olika förutsättningar och roller. Du har ett coachande förhållningssätt där Du genom att hjälpa och stötta i att identifiera mål, undanröja hinder, skapa möjligheter och gå till handling utvecklar andra.

Med en förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter konstruktivt. Du har ett mål- och resultattänkande som styr dina prioriteringar, din planering och ditt agerande samt kan ändra inriktning när målen förändras. Du har mycket god samarbetsförmåga och kan i din roll identifiera flera möjliga vägar fram till ett beslut i situationer där olika prioriteringar står mot varandra.

Utbildning

Du ska ha högskole- eller universitetsexamen med naturvetenskaplig eller matematisk inriktning och pedagogisk högskoleutbildning eller allra helst lärarexamen. Meriterande är avslutad eller påbörjad statlig rektorsutbildning och andra ledarskaps- eller ledningsgruppsutbildningar.

Erfarenhet

Erfarenhet av ett nära pedagogiskt ledarskap. Dokumenterad erfarenhet av att uppnå goda resultat i verksamheten avseende framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Kunskap

Mycket god kunskap om gymnasieskolans organisation och styrdokument. Mycket goda kunskaper om pedagogik och elevers lärande samt anknutna forskningsläge. Kunskaper om tjänstefördelning och schemaläggning. Goda kunskaper om elevhälsoteamets (EHT) uppdrag, funktioner och roll vid en stor gymnasieskola. Kunskap om personalledning, arbetsrätt och arbetsmiljö kopplat till pedagogisk verksamhet inom främst lärarnas avtalsområde.

Övrigt

Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att förändring av den inre organisationen vid skolan beslutas efter samverkan.

Vi undanber oss att bli kontaktad av rekryteringsfirmor eller liknande.

Dela detta jobb

Biträdande rektor till Norra Real

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen