skoljobb.se

Blackebergsskolan söker speciallärare

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-08-15

Ansök nu

Blackebergsskolan söker speciallärare

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

 

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.

Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Blackebergsskolan ligger i ett naturskönt område i Bromma med närhet till vatten, natur och bra kommunikationer. Skolan har ungefär 480 elever i årskurs F-6. 

Vi arbetar målinriktat med att ständigt förbättra vår verksamhet med fokus på det pedagogiska arbetet i klassrummet samt fritidshemmens utveckling. 

Trygghet, ansvar, glädje, kunskap - tillsammans är våra ledord.

Läs mer om Blackebergsskolan

 Arbetsuppgifter

Du arbetar tillsammans med klasslärarna med att göra anpassningar av undervisningen och lärmiljön så att alla våra elever får möjligheter att nå sina mål. Du undervisar eleverna på ett varierat sätt och är flexibel i ditt val av undervisningsmetoder så att de passar eleverna du jobbar med. Utifrån våra aktuella kartläggningar om elevernas kunskaper planerar och genomför du stödinsatser.

Utöver ditt samarbete med klasslärarna kommer du ha ett nära samarbete med övriga speciallärare på skolan samt skolans specialpedagog. Du kommer även i nära samarbete med skolans elevhälsoteam arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att undanröja hinder för elevernas lärande. Elevhälsoteamet består av två kuratorer, en specialpedagog, tre speciallärare, en skolsköterska, skolans tre biträdande rektorer samt rektor.

Vi arbetar målmedvetet med gemensam fortbildning. Den gemensamma fortbildningsplanen bygger på aktuell forskning och beslutas av den pedagogiska ledningsgruppen som består av våra förstelärare, biträdande rektor och rektor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare. 

Du har god förmåga att bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassar undervisningen därefter. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära. Du tar till dig resultat av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.

Du arbetar bra med andra människor och uppskattar ett nära samarbete som bygger på ömsesidig respekt och lyhördhet. Du är smidig och konstruktiv i din kommunikation och fokuserar på mål och resultat. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap beroende på mottagarens förutsättningar. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Rekrytering sker löpande under annonseringstiden.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Blackebergsskolan söker speciallärare

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen