skoljobb.se

Blombackaskolan söker speciallärare med möjlighet till försteläraruppdrag

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-07-07

Ansök nu

Blombackaskolan söker speciallärare med möjlighet till försteläraruppdrag

Nu söker vi dig, en utbildad lärare med speciallärarexamen, som vill vara med och utveckla skolans arbete!

 

En dag på jobbet

Som speciallärare är du en del av elevhälsoteamet där vi stöttar elever, lärare och varandra i det dagliga arbetet. I ditt läraruppdrag arbetar du systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Detta, tillsammans med fortlöpande bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper, ligger till grund för din fortsatta planering framåt. Planeringen av undervisningen sker huvudsakligen tillsammans med kollegor samt till viss del enskilt. En del av ditt uppdrag innefattar att arbeta såväl tillsammans med undervisande lärare i klassrummet som att undervisa elever i mindre grupper och enskilt. I ditt uppdrag ingår även att genomföra screening-tester av elever, genomföra andra tester och utredningar med elever som är i behov av särskilt stöd, handleda och stötta pedagogerna i deras arbete kring eleverna bland annat genom att vara med och utforma anpassningar samt att skriva utredningar, åtgärdsprogram och kartläggningar på gruppnivå. 

Att vara lärare på Blombackaskolan innebär att du tillsammans med engagerade kollegor skapar den bästa möjliga kvalitativa verksamheten för våra elever. Genom ett strukturerat och behovsstyrt kollegialt lärande utvecklas och förbättras skolans undervisningskvalitet kontinuerligt. Under kommande läsår kommer vårt kollegiala lärande fokusera på Specialpedagogik för lärande och där kommer du ha en nyckelroll i att driva och leda skolans arbete mot en god lärmiljö med undervisning och lärande som är tillgänglig för alla. 

För att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan med målet att säkerställa elevers rätt till särskilt stöd kommer Blombackaskolans hela elevhälsoteam att genomföra SPSM-utbildningen Att höja skolans elevhälsokompetens. Ett processarbete för likvärdig utbildning" under kommande läsår. 

 

 

Vem är du?
Krav:
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen, gärna inom språk, läs och skrivutveckling. 

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har ett formativt förhållningssätt till din undervisning.

Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att anpassa din undervisning till den elevgrupp du möter.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt där du tar ansvar för budskapet och att mottagaren förstår vad du menar.

 

 

Meriterande:

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare i grundskolan.

Du har kompetens och erfarenhet av att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med goda resultat.

Du har vana och skicklighet i att använda digitala verktyg för att stärka elevernas lärande.

Du har erfarenhet av att som förstelärare leda och driva utvecklingsuppdrag.

 

 

Personliga egenskaper:
Som person är du genuint intresserad av undervisning, skolutveckling och att söka nya vägar för att ge eleverna den bästa tänkbara utbildningen. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och du har god förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vidare så anpassar du dig naturligt efter ändrade omständigheter och ser inte uppkomna problem som hinder utan som utmaningar du vill hitta lösningar på. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam samt skolledningen. Du arbetar för en hållbar organisation där du sprider ansvar, kunskap och stöttar dina kollegor. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete.

 

 

Vi erbjuder dig
En tillsvidareanställning på heltid som speciallärare, med ett års visstidsförordnande som förstelärare med möjlighet till förlängning. Hos oss kommer du vara en av 70 medarbetare som arbetar vidare i den starkt positiva utvecklingsfas skolan står i och inför. Du blir en viktig kraft i det fortsatta förändringsarbetet med att arbeta systematiskt för att förverkliga och tydliggöra Blombackaskolans vision och verksamhetsidé. På skolan finns ett stort intresse för pedagogisk utveckling och initiativ till att samverka, utveckla och diskutera pedagogiska frågor. Vi arbetar i ett omtänksamt kollegium, med klok prioritering och god delegation, vilket ger en engagerad skola där vi arbetar lugnt, långsiktigt och hållbart.

Som medarbetare på Blombackaskolan får du ta del av Södertälje kommuns lärarsatsning;

Avsatt tid för ämnesbaserad kompetensutveckling

Möjlighet att söka stipendier

Möjlighet att söka lokalt forsknings- och utvecklingsbidrag

Delta i kommunövergripande ämnesnätverk för kollegialt lärande

 

Kommunen erbjuder dig som anställd ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kr per år och du har möjlighet att äta pedagogisk måltid till en låg kostnad.

 

Välkommen till oss
Blombackaskolan är en F–9-skola med ett geografiskt läge nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev och personalgrupp. Skolan har en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och med en undervisningsnära skolledning. Det finns en stolthet av att vara del av Blombackaskolan. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns. Blombackaskolan är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är självklara kompetenser i läraryrket för att stärka god undervisning.

 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Intervjuer sker löpande även under ansökningstiden, varmt välkommen med din ansökan.

 

Hälsningar

Eva Pettersson

Rektor Blombackaskolan

Titel:
Blombackaskolan söker speciallärare med möjlighet till försteläraruppdrag

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidareanställning
 

Sök tjänsten

Sista ansökningsdag: 2020-07-07

 

För mer information om tjänsten

Eva Pettersson 

Rektor

 08 5230 2865

Carina Ax 

Bitr. rektor

 08-523 028 97

Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

Dela detta jobb

Blombackaskolan söker speciallärare med möjlighet till försteläraruppdrag

Södertälje kommun – Utbildningskontoret