skoljobb.se

Kalmar är en växande, modern universitetsstad där vi har nära till stimulerande kreativitet, rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor befinner du dig i en utvecklande miljö och du har aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen erbjuder vi mycket hög livskvalitet.
Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 5 500 anställda.
Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vi vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.
På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1600 personer uppdelade på 32 enheter.

Central elevhälsa är en enhet som samlar flera verksamheter under samma organisation. Enheten omfattar resursskola, sjukhusskola, BUP-skola samt central elevhälsa där specialpedagoger MSU, mobilt elevhälsateam, skolöverläkare, samordnande skolsköterska och psykologer ingår.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef för central elevhälsa har du två huvuduppgifter. Du har verksamhetsansvar för Esplanadskolan, där du ska leda den pedagogiska utvecklingen i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Du har ett övergripande ansvar att utveckla det kommungemensamma elevhälsaarbetet. Ansvarsområdet inkluderar ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som motiveras av att agera självständigt och av att se till det bästa för enhetens elever och medarbetare. Rollen kräver att du är en stabil person med förmåga att hantera krav i vardagen. Vidare ska du vara strukturerad och ha förmåga att anpassa dig och verksamheten efter ändrade förutsättningar. Du förstår och kan verka i en politiskt styrd organisation.

Vi utgår från att du har god pedagogisk insikt som du fått genom utbildning och erfarenheter inriktade mot grundskola. Vi vänder oss därför till dig som har högskoleexamen, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har tidigare arbetat med elever i behov av särskilt stöd och det är meriterande om du har utbildning i specialpedagogik.

Du är väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument och du är dessutom skicklig på att omsätta detta i praktiken. Du har en helhetssyn på lärande och omsorg för barn och elever 1-16 år. Du är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolledare och vi ser gärna att du tidigare haft personalansvar. Tjänsten kräver också att du är väl insatt i regelverket inom skola och socialtjänst. Du har körkort och är intresserad av och väl förtrogen med IT.

Vi erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Alla chefer i Kalmar kommun erbjuds chefskörkort och förväntas delta i denna kompetensutveckling vid första bästa tillfälle. Du kommer ingå i en nätverksgrupp tillsammans med ytterligare chefer. Du kommer även kontinuerligt samverka med kommunens övriga skolledare.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Chef för central elevhälsa

Företag Kalmar kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-01-07

Ansök nu

Dela detta jobb