skoljobb.se

Chef för stöd- och utvecklingsavdelningen på Barn- och utbildningskontoret

Ansök nu

Chef för stöd- och utvecklingsavdelningen på Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret är barn- och ungdomsnämndens tjänstemannaorganisation och ansvarar för grundskola, grundsärskola, fritidshem, förskola och naturskola. Från och med januari 2019 inkluderas även gymnasieskolan i nämndens ansvarsområde.

Sollentuna är en av landets bästa skolkommuner. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och medarbetare trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss. När vår nuvarande chef för avdelningen stöd och utveckling nu axlar rollen som förvaltningschef söker vi en ny chef för avdelningen för stöd och utveckling som ska vara en ledare i vårt gemensamma arbete med att nå vår vision.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill leda arbetet inom stöd- och utvecklingsavdelningen. I rollen ingår verksamhets-, budget- och personalansvar. Du ingår i Barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen. Ledningsgruppen består utöver ovan nämnda av skolchefer för förskola, grundskola och gymnasium, samt ekonomichef och administrativ chef.

Avdelningen för stöd och utveckling omfattar ca 25 personer. Nedan beskrivs de olika ansvarsområdena.

Myndighetsutövning, stöd och samverkan

Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning samt stöd och samverkan kopplat till barn och elever i behov av särskilt stöd. I ditt team finns handläggare med olika specialistkompetenser som bland annat handlägger ärenden kopplat till grundsärskola, tilläggsbelopp, externa skolplaceringar. Vi har under hösten 2018 startat upp ett nytt team som ska arbeta med särskilt riktade insatser kopplat till skolfrånvaro. Våren 2019 kommer vi tillsammans med Socialtjänsten att starta upp en mindre behandlingsverksamhet efter skoltid. En stor del av tjänsten innebär att samverka med Socialtjänst, BUP och andra aktörer mellan kommun och landsting.

Elevhälsa

Avdelningen ansvarar för den medicinska insatsen i den kommunala elevhälsan samt utveckling av rutiner och processer för hela elevhälsan. I ditt team finns medicinsk ansvarig skolsköterska, skolläkare, skolpsykologer. Du leder arbetet med att utveckla rutiner och processer för hela elevhälsan i den kommunala skolan.

Skolutveckling

Avdelningen ansvarar för huvudmannens skolutvecklingsinsatser. Våra elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Du leder en utvecklingsgrupp på förvaltningen med uppdrag att ta fram olika kompetensutvecklingsinsatser som svarar mot kommunens mål; att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen, att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vägen dit kallar vi för Skolresan. En viktig framgångsfaktor är ett målinriktat arbete med IKT, där det kollegiala lärandet utgör en viktig del. Skolornas elever har tillgång till egna digitala verktyg sedan flera år tillbaka. Våra skolor utbildas i tillgänglighet där samarbete med Harvard University och ”leading for inclusive education” är en del. En av utvecklingssinsatserna kopplat till tillgänglighetsutbildningen som nu pågår är Universal design for learning, UDL.

Kompetenskrav

Du har kunskap och dokumenterad erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolutveckling med särskilt fokus på IKT och tillgänglighet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som skolledare samt har gått den statliga rektorsutbildningen. Chefserfarenhet är ett krav, arbete med liknade frågor på huvudmannanivå är meriterande.

Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet är meriterande.

Att använda digitala verktyg på nya sätt är naturligt för dig. Du är tydlig, strukturerad, drivande, positiv och empatisk och kan bygga ett starkt lag. Du har en god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt. Som person vågar du ta initiativ, driva processer och relatera till andra på ett smidigt och lyhört sätt. Vi ser också att du har en god förmåga att skapa kontakter och relationer med andra aktörer. Du trivs både med att samarbeta och inta en självständig roll och kan se lösningar i komplexa situationer. Då tempot stundtals kan vara högt behöver du själv kunna strukturera och prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Vi erbjuder

På länken kan du läsa om våra förmåner:

https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/

Heltid, tillsvidareanställning

Vi tillämpar individuell lönesättning

Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktpersoner:
Fredrik Casparsson, Administrativ chef, T.F. förvaltningschef 
tfn: 08-579 231 83

Sista ansökningsdag:
2018-12-17

Företagets hemsida:
http://www.sollentuna.se

Dela detta jobb

Chef för stöd- och utvecklingsavdelningen på Barn- och utbildningskontoret

Sollentuna kommun