skoljobb.se

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.

  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Fruängens skola är en F-9-skola med 620 elever och 120 anställda i stadsdelen Hägersten. Vår K-märkta skola invigdes 1957 och har varsamt moderniserats genom åren. Vi erbjuder en god miljö både ute och inne. Klassrummen håller hög standard. I skolans elevhälsoteam ingår skolläkare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och SYV (studie- och yrkesvägledare).

För närvarande är 34 elever inskrivna i våra grundsärskoleklasser / anpassade grundskoleklasser fördelade på fyra undervisningsgrupper, två grupper i åk 3-6 och två grupper i åk 7-9. I varje grupp undervisar en lärare i de teoretiska ämnena i eget klassrum. I praktiskt/estetiska ämnen undervisar ämneslärare. Efter skolan vistas eleverna på sitt eget fritidshem för åk 3-6 och korttidstillsyn (KTT) för åk 7-9.     

Arbetsbeskrivning

Elevassistent och fritidspersonal i grundsärskolans åk 3-9. Arbete i klass under lektionstid där du stöttar eleverna i skolarbetet i samverkan med läraren. Stöd under raster och vid förflyttning. Under eftermiddagstid arbete i fritidshem/KTT där ca 20 elever är inskrivna. Nära samarbete med övrig fritidspersonal, idag nio personer, och grundsärskolans lärare. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller motsvarande. Du har en gedigen erfarenhet av arbete med elever både under lektionstid och i fritidshem. Du är van att planera och leda aktiviteter både ute och inne. Den vi söker har ett genuint intresse för målgruppen och har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra kognitiva funktionsvariationer. Vi arbetar med NPF-anpassning på både individ- och gruppnivå, t.ex. bildstöd (Widgit online).

Den vi söker är trygg i sin yrkesroll, har ett professionellt förhållningssätt och sätter eleverna och helheten i fokus. Du är kreativ, lyhörd och inbjuder till delaktighet för att möta olika elevers behov. Du har en flexibel och problemlösande inställning i snabbt växlande situationer och utmaningar under arbetsdagen.

Du har god samarbetsförmåga och bidrar med egna idéer för att utveckla verksamheten i linje med läroplanens mål, men är också lyhörd för andras idéer. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever och deras vårdnadshavare. Du är en förebild för eleverna både i klassrummet och vid aktiviteter på raster och i fritidshemmet/KTT.

Du har mycket god kommunikativ förmåga och viss vana att dokumentera. Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Övrigt

Arbetstiden varierar mellan kl. 7.00 och 17.00 måndag-fredag.

Tillsättning av tjänsten kan komma att ske under ansökningsperioden.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Elevassistent i grundsärskola / anpassad grundskola, Fruängens skola

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-04-02

Ansök nu

Dela detta jobb