skoljobb.se

Elevassistent lågstadiet

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2020-06-14

Ansök nu

Elevassistent lågstadiet

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Fårösundsskolan är en nyrenoverad skola med bra förutsättningar att bedriva undervisning utifrån de digitaliseringsmål som finns i styrdokumenten. Skolan har en trygg och kompetent personalgrupp som kollegialt stöttar och hjälper varandra. Nästa läsår kommer skolan ha ca 140 elever från fsk till åk 9. Skolans omgivningar ger mycket bra förutsättningar till att bedriva delar av undervisningen utomhus.

Arbetsuppgifter

Du kommer arbeta i en lågstadieklass och stödja en elev och vara en trygghet på raster och på lektioner. Du kommer också jobba med elevens kunskapsinhämtning och med eleven enskilt så som i grupp. Du följer även med eleven till fritids och är ett stöd där. Du kommer att jobba med digitala hjälpmedel och med bildstöd.

Kvalifikationer

Du ska tidigare ha jobbat inom grundskolan och på fritids. Du har erfarenhet av NPF-diagnoser och autism. Du bör ha någon form av pedagogisk utbildning och har du arbetat med liknande uppdrag tidigare är det meriterande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Elevassistent lågstadiet

Region Gotland